Η Vespa προσφέρει τις Vespa Primavera και Vespa Sprint, στις εκδόσεις 50 και 125 κυβικών, με μοναδικά πλεονεκτήματα:

 Vespa Vespa Primavera 50, με όφελος 550 €

 Vespa Vespa Primavera 50 Touring, με όφελος 500 €

 Vespa Primavera 125 ABS, με όφελος 900 €

 Vespa Primavera 125 ABS Touring, με όφελος 990 €

 Vespa Sprint 50, με όφελος 550 €

 Vespa Sprint 50 Sport, με όφελος 500 €

 Vespa Sprint 125 ABS, με όφελος 950 €

 Vespa Sprint 125 ABS Sport, με όφελος 950 €

Η προσφορά ισχύει έως 31/3/2018.