Τον εφιάλτη των αλλεπάλληλων αυξήσεων στο μέτωπο των έμμεσων φόρων αναδεικνύουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διάρθρωση των εισπράξεων του υπουργείου Οικονομικών τον Ιούνιο.
Μαρτυρούν επικίνδυνη μετατόπιση των φορολογικών εσόδων στο πεδίο της έμμεσης φορολογίας, με αποτέλεσμα έξι στα δέκα ευρώ φόρων να προέρχονται από ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και λοιπούς έμμεσους φόρους, οι οποίοι βαρύνουν την κατανάλωση πλήττοντας περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Τον Ιούνιο, δείχνουν τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, το 61% των φορολογικών εσόδων προήλθε από έμμεσους φόρους έναντι 39% από άμεσους. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιούνιο του 2015 ανέρχονταν σε 56,1% (οι έμμεσοι) και 43,9% (οι άμεσοι).
Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, έπειτα από ένα τσουνάμι επιβαρύνσεων τους προηγούμενους μήνες, οι εισπράξεις έμμεσων φόρων αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ επιμέρους τον Ιούνιο τα συνολικά έσοδα με φόντο μια σειρά επιβαρύνσεων από τις αυξήσεις των προκαταβολών, τις αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έως και τις αυξήσεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ ήταν αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015.  
Η εικόνα αντιστράφηκε τον Ιούλιο, οπότε καταγράφηκε σημαντική πτώση των φορολογικών εσόδων.
Τα μερίδια. Η διάρθρωση των εσόδων του Ιουνίου, όμως, δείχνει πόσο πολύ βασίζεται πλέον το υπουργείο Οικονομικών για την επίτευξη των στόχων τού προϋπολογισμού στην έμμεση φορολογία. Η αύξηση των εσόδων κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 επιμερίζεται σε 740 εκατ. ευρώ από την αύξηση των εισπράξεων έμμεσων φόρων και στα υπόλοιπα περίπου 270 εκατ. ευρώ από τους άμεσους.
ΦΠΑ και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης σήκωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο της αύξησης των εσόδων. Οι εισπράξεις από ΦΠΑ εμφανίζουν αύξηση κατά 52,84% ή κατά 381,31 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015. Ξεχωρίζουν οι αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ στα προϊόντα καπνού και από την επιβολή ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά που εισπράττεται μέσω τελωνείων. Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης αποτελούν μια επίσης σημαντική πηγή εσόδων. Οπως επισημαίνει η ΓΓΔΕ στην ανάλυσή της, ειδικά τα έσοδα από ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού που εισπράττονται από τα τελωνεία κατέγραψαν αύξηση κατά 263,95 εκατ. ευρώ, «η οποία ενδεχομένως να οφείλεται εν μέρει σε φαινόμενα αποθεματοποίησης πριν από την έναρξη ισχύος των αυξήσεων».
Επιπλέον τον Ιούνιο δύο νέες φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης απέδωσαν αυξημένα έσοδα κατά περίπου 65 εκατ. ευρώ. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης απέδωσε 23,43 εκατ. ευρώ περισσότερα μέσα σε έναν μήνα, σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας των αλλαγών στην κλίμακα μηνιαίας παρακράτησης, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις 27 Μαΐου, ενώ ο φόρος ασφαλίστρων, ο οποίος αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2015, απέδωσε έσοδα 99,91 εκατ. ευρώ έναντι 57,60 εκατ. ευρώ πέρυσι.