Στην άντληση ποσού ύψους 1,1375 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων προχώρησε την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας, της 2ας Απριλίου και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,138 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατηθέντος ποσού, έως την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, στις 12 μ.μ.