Το υψηλό κόστος της ανισότητας των δύο φύλων έχει καταγραφεί επαρκώς. Μια νέα μελέτη όμως από το McKinsey Global Institute δείχνει ότι το κόστος αυτό είναι ακόμη υψηλότερο από όσο νομίζαμε μέχρι τώρα.
Ενα από τα σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο μέρος του κόσμου, η ανισότητα των φύλων παραμένει σημαντική και πολυδιάστατη. Σαράντα από τις 95 χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ανισοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους μισθούς, τις ηγετικές θέσεις, τη νομική προστασία, την πολιτική εκπροσώπηση και τη βία ενάντια στις γυναίκες.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της μείωσης των ανισοτήτων η McKinsey προτείνει σε κυβερνήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις να δώσουν έμφαση σε τέσσερα σημεία-κλειδιά: την εκπαίδευση, τα νομικά δικαιώματα, την πρόσβαση σε ψηφιακές και οικονομικές υπηρεσίες και τη μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας - τη φροντίδα του νοικοκυριού, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Η ανάληψη δράσης στους τομείς αυτούς θα βελτιώσει όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την κοινωνική θέση των γυναικών.
Ενα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ισότητα των δύο φύλων όμως μπορεί να είναι τα εδραιωμένα δόγματα και οι συμπεριφορές. Οπως δείχνουν έρευνες, άνδρες και γυναίκες υποτιμούν τη σημασία της απλήρωτης εργασίας μέσα στο σπίτι και δεν τη θεωρούν τόσο σημαντική όσο την αμειβόμενη εργασία έξω από αυτό. Ανδρες και γυναίκες πιστεύουν ακόμη σε παγκόσμιο επίπεδο ότι τα παιδιά υποφέρουν όταν οι μητέρες τους δουλεύουν. Η επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων δεν θα είναι εύκολη. Είναι όμως πολύ σημαντικό να φτάσουμε στον στόχο αυτόν, τόσο για να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες, όσο και για να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία για όλους.
Η Λόρα Τάισον έχει διατελέσει επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του προέδρου των ΗΠΑ και είναι καθηγήτρια στο Haas School of Business και στο University of California, Berkeley.
Η Ανου Μαντγκαβκάρ είναι στέλεχος του McKinsey Global Institute.