Ενα μεγάλο κομμάτι φοιτητών τα τελευταία χρόνια μεταφέρεται εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Συγκεκριμένα, αρκετοί φοιτητές αναζητούν την καλύτερη επιλογή στις σπουδές σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ σε κάποιο νησί. Σήμερα, θέλουμε να παρουσιάσουμε τέσσερις περιπτώσεις τμημάτων που βρίσκονται στην Κρήτη, ένα νησί του οποίου οι σχολές ανεβαίνουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο στη λίστα των επιλογών των παιδιών σας.
Θα αρχίσουμε με ένα τμήμα από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, το Τμήμα της Κοινωνιολογίας στο Ρέθυμνο. Το παιδί σας στο συγκεκριμένο τμήμα θα εκπαιδευτεί στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς, στις ατομικές και συλλογικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος. Ως  κοινωνιολόγος, το παιδί σας θα υπηρετεί μια συνθετική επιστήμη που καταγράφει, συστηματοποιεί και αναλύει κριτικά και με θετική μεθοδολογία τα κοινωνικά φαινόμενα και την ανθρώπινη συμπεριφορά, αναζητώντας τα αίτια της μορφής και της εξέλιξής τους. Μπορεί να διεκδικήσει θέσεις εργασίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σωφρονιστικά ιδρύματα, να ασχοληθεί με την έρευνα σε σχέση με τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλάζοντας λίγο τομέα, περνάμε στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο και στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, στο Ηράκλειο. Ενα πολύ καινοτόμο και ερευνητικό τμήμα, στο οποίο το παιδί σας θα ασχοληθεί με την κατανόηση της σχέσης, της σύστασης, της δομής και της επεξεργασίας των ιδιοτήτων των υλικών, αποκτώντας την επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι ικανό να μελετά, να σχεδιάζει, να ελέγχει και να συνθέτει από μηχανικές κατασκευές – μηχανήματα ή χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι και προηγμένα ηλεκτρονικά, νέου τύπου φάρμακα ή υλικά βιοτεχνολογίας. Ευκαιρίες στην αγορά εργασίας δημιουργούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες και οργανισμούς, και φυσικά στο ερευνητικό κομμάτι, κυρίως σε συνεργασία με το ΙΤΕ (Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας) που εδρεύει στην πόλη.
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ. Στον γειτονικό νομό, τα Χανιά, συναντάμε ένα επίσης πολύ αξιόλογο Τμήμα, το Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Το παιδί σας αποφοιτώντας από το συγκεκριμένο τμήμα θα έχει αποκτήσει την εκπαιδευτική κατάρτιση του μηχανικού, ειδικού στον σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων. Πρακτικά μιλάμε για ένα πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών, με εξειδίκευση στην παραγωγή και στη διοίκηση βιομηχανιών, και ταυτόχρονα για ένα τμήμα που από το 2003 οι απόφοιτοί του έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του μηχανολόγου μηχανικού.
Οι Σπύρος Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος είναι συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2015», εκδόσεις: Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.