Η χθεσινή Ημέρα της Γης θεσπίστηκε το 1970 για να υπογραμμιστεί η σημασία των προκλήσεων για το περιβάλλον. Ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλες ή επείγουσες οι προκλήσεις αυτές όσο σήμερα. Ο κόσμος χρειάζεται ισχυρή και διατηρήσιμη δράση. Ευτυχώς, το 2015 μπορεί να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας τέτοιας αλλαγής για το καλύτερο. Φέτος οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συναντηθούν τρεις φορές για να χαράξουν μια νέα πορεία για τον πλανήτη. Τον Ιούλιο θα συναντηθούν στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης. Τον Σεπτέμβριο θα συναντηθούν για να εγκρίνουν τους Στόχους Διατηρήσιμης Ανάπτυξης. Και τον Δεκέμβριο θα πάνε στο Παρίσι για να διαπραγματευθούν μια νέα συμφωνία για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Το αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών θα αποτελέσει την κληρονομιά αυτής της γενιάς τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την οικονομική ανάπτυξη. Με τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα στην παγκόσμια οικονομία οι παγκόσμιοι ηγέτες μπορούν να απελευθερώσουν κύμα καινοτομιών, να στηρίξουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να δημιουργήσουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες.

Για αυτό ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν παρουσιάσει οκτώ σημεία για μια πετυχημένη συμφωνία για το περιβάλλον.

– Πρώτον, η συμφωνία πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευση για μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου.

– Δεύτερον, πρέπει να θεσμοθετηθούν όρια για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

– Τρίτον, πρέπει να τεθούν οι βάσεις για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

– Τέταρτον, και οι 196 χώρες του ΟΗΕ πρέπει να δημιουργήσουν πλάνο για τον μηδενισμό των εκπομπών αυτών.

– Πέμπτον, οι χώρες πρέπει να στηρίξουν την καινοτομία για καθαρές τεχνολογίες.

– Εκτον, οι κυβερνήσεις πρέπει να συμφωνήσουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

– Εβδομον, πρέπει να προστατευθούν σημαντικά οικοσυστήματα

– Ογδοον, πρέπει να παρασχεθεί βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Γιόχαν Ρόκστρομ είναι καθηγητής Παγκόσμιας Βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης