Οπως και οι ανάλογες προσπάθειες πριν από πέντε χρόνια στις ΗΠΑ, τα αυστηρά τεστ κοπώσεως (στρες τεστ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πολύ σημαντικά για να ισχυροποιηθεί η οικονομία της ευρωζώνης και να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια πιο ισχυρή ανάπτυξη. Αυτά είναι τα καλά νέα από την πρόσφατη παρουσίαση των στοιχείων των τεστ κοπώσεως από την ΕΚΤ.
Για να είναι όμως πλήρως αποτελεσματική η αξιολόγηση, η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα, όπως να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για μια πετυχημένη οικονομική ενοποίηση.
Τα τεστ κοπώσεως, τα οποία ονομάζονται επίσημα «αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού» (AQR), έχουν σημασία επειδή οι τράπεζες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη διοχετεύοντας κεφάλαια σε παραγωγικές δραστηριότητες.
Τα τεστ αυτά είναι επίσης πολύ σημαντικά για τη μετάβαση της ευρωζώνης σε ένα ενιαίο σύστημα όπου η ΕΚΤ, η πιο αξιόπιστη οντότητα της Ευρώπης, αναλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για την εποπτεία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Με τη δημοσιοποίηση αρκετών λεπτομερειών η ΕΚΤ θα επιτρέψει σε αναλυτές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για τα αποτελέσματα των τεστ κοπώσεως σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τις περιφερειακές οικονομικές προοπτικές, τις προοπτικές χρεοκοπίας και την αντίδραση των τραπεζών. Αμεση επίπτωση των τεστ κοπώσεως θα είναι να συγκεντρώσουν περισσότερα κεφάλαια οι τράπεζες, να πουλήσουν στοιχεία ενεργητικού ή να συγχωνευτούν.
Μακροπρόθεσμα και επειδή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν στην ενιαία νομισματική ένωση, για να αξιοποιηθούν πλήρως τα τεστ αυτά θα απαιτηθεί περαιτέρω πρόοδος στην περιφερειακή οικονομική ενοποίηση, η οποία ακόμη υστερεί. Με τις δράσεις των οποίων ηγείται η ΕΚΤ, η Ευρώπη προχωρά με την υιοθέτηση της τραπεζικής ένωσης η οποία είναι απαραίτητη για την ευρωζώνη. Είναι τώρα η σειρά των πολιτικών να προχωρήσουν στα υπόλοιπα δύο σκέλη: τη μεγαλύτερη δημοσιονομική και πολιτική ενοποίηση.