Για να ανοίξει η πόρτα σε αρκετές σχολές του Μηχανογραφικού απαιτείται εξέταση σε κάποιο Ειδικό Μάθημα ενώ σε άλλες απαιτείται επιτυχής πρακτική δοκιμασία. Ομως κάθε σχολή διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις της φοίτησης και συνεπώς οι Εξετάσεις αφορούν διαφορετικά Ειδικά Μαθήματα και δοκιμασίες. Σημειώνεται ότι από φέτος οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στο στα Ειδικά Μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο.
Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο Ειδικά Μαθήματα, βαθμός Ειδικού Μαθήματος είναι ο ΜΟ των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος σε αυτά. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιτύχει βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίμακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο Ειδικά Μαθήματα, είναι απαραίτητο να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και ο βαθμός Ειδικού Μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων είναι ο ΜΟ των βαθμών των δύο.
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα Εδικά Μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:
- (Χ2) για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου πανεπιστημίου,
- (Χ2) για τα τμήματα που απαιτούνται τα Ειδικά Μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,
- (Χ1) για τα λοιπά που απαιτείται Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας, όπως των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ. ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως των Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
- (Χ2) για τα ΤΕΦΑΑ.
Επίσης, προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση. Οσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του α' διδακτικού εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
Πώς εξετάζονται
Η εξέταση του Ειδικού Μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος που δίνεται για σχεδίαση. Η εξέταση του Ειδικού Μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.
Ο έλεγχος μουσικών ικανοτήτων περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση. Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται: α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων, β) με τη δεύτερη αναγνώριση συγχορδιών, γ) με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών, δ) με την τέταρτη αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων, ε) με την πέμπτη αναγνώριση - ταύτιση μελωδιών.
Στην εξέταση του Ειδικού Μαθήματος Αρμονία, τέλος, δίνονται στους εξεταζομένους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από