Ο επικαιροποιημένος Κανονισμός Γενικών Αδειών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, από τις εταιρείες ζητήθηκε η εφαρμογή του να ξεκινήσει από το τέλος του ερχόμενου μήνα, προκειμένου οι ίδιες να προετοιμαστούν καλύτερα για μια σειρά νέων υποχρεώσεών τους που προβλέπονται σε αυτόν και αφορούν τα εξής:
Διαφάνεια και δημοσιότητα πληροφοριών: Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών (πάροχοι δικτύων και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) υποχρεώνονται πλέον να δημοσιοποιούν ευρέως πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες κάθε φορά τιμές των υπηρεσιών τους, αλλά και να ενημερώνουν τους χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας για τυχόν τροποποιήσεις των τιμολογίων τους.
Συμβάσεις: Στο εξής, οι συμβάσεις θα παρέχουν τη δυνατότητα στον συνδρομητή να επιλέγει να ενεργοποιήσει αυτόματα τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι η χρέωσή του είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο.
Ευθύνη έναντι των χρηστών: Θα παρέχεται πίστωση στον συνδρομητή σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς την ευθύνη του. Η πίστωση προς κάποιον συνδρομητή π.χ. που έχει δηλώσει βλάβη θα γίνεται από τον πάροχο αυτόματα σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή. Μάλιστα, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών από την άρση της βλάβης και χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή.
Διακοπή παροχής υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών θα διακόπτεται, όπως και τώρα, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ωστόσο, η διακοπή αυτή, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, θα περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση.
Κατά την περίοδο της προσωρινής διακοπής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον καλούμενο, και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα του σχήματος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για τον συνδρομητή.
Ο πάροχος κατά την περίοδο της προσωρινής διακοπής θα μπορεί να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδεσης του συνδρομητή στο τηλεφωνικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα), με εξαίρεση την περίπτωση όπου η προσωρινή διακοπή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος θα μπορεί να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή διακοπή (μη συμπεριλαμβανομένων των τελών που αφορούν προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών).
Αναλυτική χρέωση και πληροφορίες λογαριασμού: Ακόμα, οι πάροχοι υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα για την επιβεβαίωση των χρεώσεων των λογαριασμών των συνδρομητών τους για χρονικό διάστημα ίσο με το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2 χρόνια).
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από