Μείωση κατά 10,5% σημείωσε ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου μικρής λιανικής (παντοπωλεία, περίπτερα, ψιλικά) το 2012, ενώ για το 2013 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της τάξεως του 9,5%.
Σύμφωνα με έρευνα της ICAP, η  συμπίεση του εισοδήματος των καταναλωτών, ο περιορισμός των παρορμητικών αγορών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από το οργανωμένο λιανεμπόριο επηρέασαν τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου τα τελευταία έτη. Τα παντοπωλεία - μίνι μάρκετ εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 44% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής το 2012, ενώ τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών απέσπασαν το 35% και 21%, αντίστοιχα.
Σήμερα εκτιμάται ότι λειτουργούν στη χώρα μας περίπου 33.000 καταστήματα μικρής λιανικής. Επί του συνόλου των καταστημάτων το 51% είναι παντοπωλεία, το 27% περίπτερα και το 22% καταστήματα ψιλικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων βρίσκεται στον Νομό Αττικής (22,5%), ακολουθεί ο Νομός Θεσσαλονίκης με 8,3% και με μεγάλη διαφορά έπονται η Αχαΐα, το Ηράκλειο και η Εύβοια.