Ο Κώδικας επιδιώκει να θέσει τέρμα και σε κακώς κείμενα του πρόσφατου παρελθόντος που οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις  σε υπέρογκες οφειλές και χρέη προς το Δημόσιο. Ετσι, πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους. Αν κατά τον χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι μέτοχοι ή εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 5%, ευθύνονται για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος, λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία τελευταία έτη.
Μάλιστα, ο Κώδικας προβλέπει ότι η Εφορία μπορεί να απαιτεί πλέον εγγύηση από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο, αν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου υπήρξε τα τελευταία πέντε χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή είχε σχέση «συνδεδεμένου προσώπου» με άλλο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είτε πτώχευσαν είτε κατέστησαν αφερέγγυα, με αποτέλεσμα τη μη είσπραξη από το Δημόσιο ή διακινδύνευση είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον 15.000 ευρώ.
Οι θυγατρικές αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης για τις συναλλαγές τους με την  κεντρική μητρική επιχείρηση.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από