Διάλογο με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) θα αρχίσει αμέσως η κυβέρνηση προκειμένου να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στον Τειρεσία που δεν επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και η αγορά εκπέμπει SOS, ενώ οι επιχειρήσεις ζητούν απελευθέρωση από τα δεσμά του Τειρεσία για μικροοφειλές που τις αποκλείουν ακόμη και για μια τριετία από τον τραπεζικό δανεισμό.
Μεταξύ των προτάσεων που θα πέσουν στο τραπέζι είναι η απελευθέρωση από τα δεσμά του Τειρεσία, δηλαδή η έξοδός τους από τη μαύρη λίστα των τραπεζών, των επιχειρήσεων που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές για τις οποίες εντάχθηκαν σε αυτή. Επίσης, η αύξηση του ποσού πάνω από το οποίο θα μπαίνει μια επιχείρηση στη μαύρη λίστα.
Στόχος της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, η οποία μάλιστα έχει περιληφθεί στα σημεία προγραμματικής σύγκλισης των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας, είναι να μπορέσουν να ανακτήσουν άμεσα πρόσβαση σε ρευστότητα επιχειρήσεις που κυρίως για συγκυριακούς λόγους, άμεσα σχετιζόμενους με την κρίση, βρέθηκαν να έχουν ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, καθυστερούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της αναστολής των συνεπειών εγγραφής στον Τειρεσία για όσους μπήκαν στη λίστα την τελευταία διετία, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αναθέσει στον υφυπουργό Ανάπτυξης Θανάση Σκορδά την επεξεργασία της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης αλλά και τη διαβούλευση με τις τράπεζες.
Παράλληλη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος εντός των ημερών θα συναντηθεί με το προεδρείο της ΕΕΤ για τη χαλάρωση των όρων του Τειρεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Βενιζέλος αναμένεται να ζητήσει από τις τράπεζες να δουν ποιες είναι οι συνήθεις περιπτώσεις υπό τις οποίες κάποιοι άνθρωποι αδυνατούν να εκπληρώσουν μια υποχρέωσή τους, να καλύψουν μια επιταγή ή να τηρήσουν ενήμερο ένα δάνειό τους, ώστε να χαλαρώσουν αντίστοιχα οι κανόνες για να μην αποκλείονται από περαιτέρω χρηματοδοτήσεις πολλοί άνθρωποι που λόγω ανέχειας ή λόγω οικονομικής κρίσης βρίσκονται σε παροδική δυσκολία.
Τονίζεται πως εμπορικοί σύλλογοι και επιμελητηριακοί φορείς επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι οι αλλαγές στον Τειρεσία μπορεί να ενισχύσουν τη ρευστότητα και να δώσουν διεξόδους σε υγιείς επιχειρήσεις που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου θεωρεί την άμεση αναμόρφωση των κανόνων του Τειρεσία εργαλείο επαναφοράς της απαραίτητης ρευστότητας στην αγορά. «Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν οι τράπεζες να επικαλούνται τον Τειρεσία όταν μας αρνούνται τις χορηγήσεις», δηλώνει επιχειρηματίας στα «ΝΕΑ» μεταφέροντας την αγανάκτηση μερίδας επαγγελματιών.
Στην ανάγκη μείωσης του χρόνου διαγραφής από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων, αλλά και εύκολης εξόδου από τη λίστα του Τειρεσία αναφέρθηκε στα «ΝΕΑ» ο νομικός σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ Βίκτωρ Τσιαφούτης, σημειώνοντας πως η χαλάρωση των όρων του Τειρεσία από μόνη της δεν διασφαλίζει την πρόσβαση των επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων στον δανεισμό. «Ο σκοπός των όποιων αλλαγών είναι να μην είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκομμένο από την οικονομική ζωή. Δυστυχώς, το ότι κάποιος εξήλθε του Τειρεσία δεν σβήνει το γεγονός ότι υπήρξε στη λίστα του Τειρεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πάντως, η ίδια η Τειρεσίας ΑΕ αποσαφηνίζει πως στα αρχεία της, «δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις, κρίσεις, οικονομική ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων». Ετσι, καθιστά σαφές πως η αξιολόγησή των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία και αποφασίζουν εάν θα δώσουν - ή όχι - κάποιο δάνειο ή μπλοκ επιταγών.

Οι βασικές προτάσεις. Οι προτάσεις για τη χαλάρωση του Τειρεσία θα περιλαμβάνουν τη γενική διαγραφή από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων των οφειλετών που έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους στο σύνολό της μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ., 31 Αυγούστου 2012) αλλά και αλλαγές στον χρόνο τήρησης των αρχείων. Προς εξέταση θα βρεθεί και η πρόταση επιμελητηριακών φορέων να μην εγγράφονται στον Τειρεσία επιχειρήσεις που περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων λόγω της μη απόδοσης χρημάτων που τους οφείλει το Δημόσιο.
Ειδικότερα, το πλαίσιο των προτάσεων για τη χαλάρωση του Τειρεσία θα προβλέπει:
n Τη γενική διαγραφή από τα αρχεία δεδομένων του Τειρεσία όλων των καταχωρισμένων περιπτώσεων για απλήρωτες σφραγισμένες επιταγές, ανεξόφλητες συναλλαγματικές και γραμμάτια, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών κ.ά. Βασική και αναγκαία προϋπόθεση θα είναι ο οφειλέτης να έχει εξοφλήσει την οφειλή στο σύνολό της ή να την εξοφλήσει μέσα σε διάστημα που θα προσδιοριστεί με νόμο.
n Τη μείωση του χρόνου τήρησης και χρήσης από τις τράπεζες των στοιχείων του Τειρεσία. Ετσι, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις η παραμονή για απλήρωτες σφραγισμένες επιταγές, ανεξόφλητες συναλλαγματικές, γραμμάτια και καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, αναμένεται να μειωθεί από δύο χρόνια σε ένα, ενώ για τις διαταγές πληρωμής η παραμονή στον Τειρεσία αναμένεται να περιοριστεί σε δύο από τρία χρόνια.
n Μικροοφειλέτες δεν θα εγγράφονται στον Τειρεσία για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους τα 2.000 ευρώ (σήμερα το όριο είναι 1.000 ευρώ). Ακόμη, δεν θα καταχωρίζονται οφειλές που έχουν εξοφληθεί εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 5.000 ευρώ και δεν υπερβαίνουν τις τρεις καταχωρίσεις συνολικά (σήμερα το όριο είναι 3.000 ευρώ). Οποιαδήποτε άλλη καταγραφή για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί θα διαγράφεται επτά έτη μετά την εγγραφή (από δέκα έτη σήμερα).

Η θέση των τραπεζών. «Δεν έχουμε επεξεργαστεί οποιαδήποτε πρόταση. Είμαστε ενήμεροι ότι οι αλλαγές στον Τειρεσία αναφέρονται στα σημεία προγραμματικής σύγκλισης των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας. Οι αντιπροτάσεις μας θα κατατεθούν επί συγκεκριμένων προτάσεων», δήλωσε για το θέμα στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραμματέας της ΕΕΤ Χρήστος Γκόρτσος.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από