Η δημιουργία ελεύθερων ζωνών, η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων αλλά και μία σειρά ρυθμίσεων που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που παρουσίασε χθες ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το νομοσχέδιο έχει στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προβλέπει την υλοποίηση ρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες αποτελούν και μνημονιακές δεσμεύσεις.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 41 του νομοσχεδίου αναμορφώνεται το καθεστώς των ελεύθερων ζωνών όπου θα μπορούν να εγκαθίστανται μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και θα διακινούνται από τρίτες χώρες εμπορεύματα χωρίς φόρους και δασμούς. Δεν πρόκειται για ζώνες ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας, όπου επιτρέπονται αποκλίσεις από το εργασιακό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας. Η αλλαγή που προωθείται με το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα του υπουργού Οικονομικών να επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις να εκτελούν μεταποιητικές δραστηριότητες εντός των συγκεκριμένων χωρών ώστε να επανεξάγουν τα προϊόντα χωρίς αυτά να υφίστανται το κόστος του εκτελωνισμού.
Για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης αποθήκης θα απαιτείται η γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατά περίπτωση άλλων υπουργείων, ενώ για την έκδοση της απόφασης σύστασης ελεύθερης ζώνης θα υποβάλλεται αίτηση από τον φορέα διοίκησης ή και εκμετάλλευσης του χώρου, στην οποία θα επισυνάπτεται μελέτη σκοπιμότητας από την οποία πρέπει να προκύπτουν: (α) η προσδοκώμενη συμβολή στην αύξηση της διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων χωρών σε συνδυασμό με τα γενικότερα οικονομικά οφέλη που αναμένονται από τη λειτουργία της, (β) ο προβλεπόμενος όγκος διακίνησης μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.

Αδειοδότηση επιχειρήσεων. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στο εξής κάθε αδειοδοτούσα Αρχή θα αναρτά στο Διαδίκτυο όλες τις άδειες, αποφάσεις, εγκρίσεις που εκδίδει καθώς και τις εκθέσεις των επιθεωρήσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο μιας αδειοδότησης. Επίσης, όλες οι κεντρικές και περιφερειακές Αρχές πρέπει να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά και μέσω της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων όπως και η διακίνησή τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση. Επιπλέον στο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη, σύμφωνα με την οποία κάθε αδειοδοτούσα Αρχή θα απαγορεύεται να ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά που δεν προβλέπονται από τους νόμους, ενώ η παράβαση της διάταξης θα μπορεί να αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον αρμόδιο υπάλληλο και θα επισύρει ακόμα και τη μετακίνησή του από τη θέση του.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από