Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου για τις «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο–βαθμολόγιο,  εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που κατέθεσε στη Βουλή την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνεται νέα προοδευτική κλίμακα με λιγότερα κλιμάκια και με  ορισμό του αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ.

Η νέα κλίμακα έχει δύο κλιμάκια λιγότερα σε σχέση με την κλίμακα που προέβλεπε ο Ν.3986/2011 και λόγω του χαμηλότερου αφορολογήτου που μειώνεται από τις 8.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ επιφέρει επιβαρύνσεις σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ενδεικτικά, φορολογούμενος με εισόδημα 26.000 ευρώ που πριν πλήρωνε φόρο 3.600 ευρώ, πλέον θα καταβάλει 3.920 ευρώ.

Πρόνοια για κοινωνικούς λόγους

Για κοινωνικούς λόγους λαμβάνεται πρόνοια ούτως ώστε οι νέοι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, οι συνταξιούχοι άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, καθώς και τα άτομα με εδικές ανάγκες να έχουν αφορολόγητο ποσό στις 9.000 ευρώ.

Ειδικά για τους συνταξιούχους και τα άτομα με εδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα περιορίζεται ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση το συνολικό καθαρό εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Επιπλέον, για λόγους κοινωνικούς το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 για κάθε επόμενο τέκνο.

Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%.

Ειδικά, ο συντελεστής  αυτός αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση. Ο φόρος που προκύπτει δεν περιορίζεται στο ύψος του κύριου φόρου.

Οι φοροαπαλλαγές

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταργείται η έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και πλέον όλες οι δαπάνες μειώνουν τον φόρο κατά συγκεκριμένα ποσοστά. Έτσι, κατά 10% θα μειώνεται ο φόρος της κλίμακας για τις εξής δαπάνες :
 
•   Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
•   Για τα μισθώματα  που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου  και της οικογένειάς του.
•   Για τη δαπάνη για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα
•   Για τους δεδουλευμένους τόκους δανείων που λαμβάνονται για αγορά α' κατοικίας.
•   Για τους δεδουλευμένους τόκους δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων.
•   Για τα ασφάλιστρα ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
•   Για τη διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο.
•   Για τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο δημόσιο, ΟΤΑ κλπ.
•   Για την αξία των δωριζόμενων  ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων.
•   Για τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ. καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς
•   Για τα ποσά που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου
•   Για τις εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.
Με τον τρόπο αυτό επέρχεται σημαντική μείωση των φοροαπαλλαγών και μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους φορολογουμένους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από