Ενα ολόκληρο πανεπιστηµιακό τµήµα ξηλώνει ο υφυπουργός Παιδείας Γ. Πανάρετος, λόγω οικογενειοκρατίας, οι φοιτητές του οποίου θα µετεγγραφούν σε άλλο!

Πρόκειται για µοναδική περίπτωση στην ελληνική και πιθανότατα στην παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα: επίκειται λουκέτο στο ΤµήµαΚοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών επειδή, όπως διαπιστώθηκε από σειρά ελέγχων, «το διδακτικό του προσωπικό απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς όπως σύζυγοι, τέκνα, γαµπροί, κουµπάροι κ.ά.»!

Προχθές µε επιστολή του υφυπουργού Παιδείας προς τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών ζητείται η γνώµη της Συγκλήτου για την άµεση κατάργηση του τµήµατος, τη µη περίληψή του στο Μηχανογραφικό ∆ελτίοτου ερχόµενου έτους και την ένταξητων φοιτητών του στο Τµήµα Θεολογίας του πανεπιστηµίου... Ο σχετικός φάκελος απεστάλη και στον εισαγγελέα για να επιβληθούν και ποινικές κυρώσεις.

Στην υπόθεση έχουν αναφερθεί από πέρυσι «ΤΑ ΝΕΑ» και ο Χρήστος Κάτσικας, δηµοσιεύοντας γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για τη δραστηριότητα της οικογένειας της κοσµήτορος της Θεολογικής Σχολής Ε.Χ. και του συζύγου της Π.Χ., καθηγητή και πρώην προέδρου του Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, οι οποίοι φέρονται να έχουν «αποκαταστήσει» ακαδηµαϊκά τα τρία παιδιά τους, τον σύζυγο της κόρης τους, τοναδελφό του συζύγου της κόρης τους κ.ά...

Ακυρώθηκαν 16 εκλογές
Οπως είπε στα «ΝΕΑ» ο κ. Πανάρετος, στο πλαίσιο της έρευνάς τουγια την οικογενειοκρατία έχουν ακυρωθεί16 εκλογές µελών ∆ΕΠ σε διάφορα ιδρύµατα, εστάληερώτηµα για κλείσιµο του εν λόγω τµήµατος και θα γίνει ό,τι άλλο χρειαστεί. Επιπλέον, ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρει ότι η οικογενειοκρατία είναι µόνο µία έκφανση της ευνοιοκρατίας στα Ιδρύµατα:

«Η απάντηση στο πρόβληµα είναι να ακολουθούν τα πανεπιστήµια τις διεθνώς αποδεκτές παραδοσιακές ακαδηµαϊκέςπρακτικές. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησής τους ώστε οι διοικήσεις να έχουν κίνητρα γιανα σταµατούν τέτοιες πρακτικές και όχι για νατις συγκαλύπτουν. Η εξάρτηση των επικεφαλής των πανεπιστηµίων από εσωτερικές οµάδες που δραστηριοποιούνται µε αυτό τον τρόπο τούς υποχρεώνει να λειτουργούν περισσότερο ως πολιτευτές παρά ως ακαδηµαϊκοί ηγέτες. Η θέση εξουσίας τους σήµερα εξαρτάται από αυτούς που οφείλουν να ελέγξουν, και δυστυχώς στο δίληµµα του να διαφυλάξουν την ακαδηµαϊκή δεοντολογία ή το πόστο εξουσίας τους δεν δίνουν πάντα πειστική απάντηση. Πρέπει επίσης να συµµετέχουν στα εκλεκτορικά σώµατα εκλέκτορες από το εξωτερικό για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της διαδικασίας από εσωτερικές διασυνδέσεις».

Σύνοδος των ΤΕΙ
Σηµειώνεται ότι χθες η Σύνοδος των προέδρων ΤΕΙ παρότι τοποθετήθηκεµε µεγάλη επιφύλαξη για την επικείµενη µεταρρύθµιση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για υποβάθµιση των ΤΕΙ αντί αναβάθµισης και αντιδρώντας στην αναγνώριση των κολεγίων, διαφοροποιήθηκε από τους πανεπιστηµιακούς στο θέµα της αλλαγής του τρόπου διοίκησης σε ΑΕΙ -ΤΕΙ (θέσπιση Συµβουλίων ∆ιοίκησης). Σε ανακοίνωσήτης κάνει λόγο για «µεταφορά της ευθύνης διοίκησης από την ίδια την ακαδηµαϊκή κοινότητα σε χώρους ξένους προς αυτήν, που όντως λειτουργούν µε άλλα κριτήρια και αρχές», αλλά συµπληρώνει: «Ωστόσο, είναι πιθανόν, µε την ευθύνη των ιδίων των ΑΕΙ, η µε µέτρο επιλογή προσωπικοτήτων σε όργανα διοίκησης, ίσως να αποδειχθεί ότι µπορείνα συµβάλει σεένα λειτουργικότερο και αποτελεσµατικότερο µοντέλο διαχείρισης της ακαδηµαϊκής κοινότητας».

Ο υφυπΟυργΟσ πάιδειάσ

ζητεί την άµεση κατάργηση του τµήµατος και τη µη περίληψή του στο Μηχανογραφικό