Σύστημα «αντικειμενικών κριτηρίων» για την επιλογή των επιχειρήσεων και των
ελευθέρων επαγγελματιών που θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ελεγκτή της
Εφορίας ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.


Ο τζίρος, η προηγούμενη «φορολογική διαγωγή», ο κλάδος δραστηριοποίησης και
η... τύχη θα είναι μερικά από τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της η Εφορία
προκειμένου να καλέσει μια επιχείρηση ή έναν ελεύθερο επαγγελματία για τη
διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου βιβλίων.


Ας σημειωθεί ότι αντικειμενικό σύστημα φορολογικών ελέγχων είχε θεσπιστεί και
το 2003, αλλά μετά τις εθνικές εκλογές του 2004 μπήκε στο συρτάρι επειδή
κρίθηκε ότι δεν υπήρχε επαρκής ηλεκτρονική υποδομή για την εφαρμογή του. Τώρα
η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αισιοδοξεί ότι εντός του 2007 θα υπάρχουν
όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις προκειμένου να θεσπιστεί ένα νέο σύστημα
επιλογής και διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, που θα βασίζεται σε
αντικειμενικά κριτήρια.


Ηλεκτρονική υποδομή


Καρδιά του νέου συστήματος, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη του υπουργείου
Οικονομικών, θα είναι ειδική ηλεκτρονική υποδομή στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Σε αυτήν την ειδική ηλεκτρονική βάση
δεδομένων θα καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία για τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα, θα καταχωρίζονται
αποτελέσματα προηγούμενων φορολογικών ελέγχων, οι παραβάσεις στις οποίες έχει
υποπέσει στο παρελθόν ο φορολογούμενος, τα κέρδη ή οι ζημίες που έχει, ο
κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, το ύψος του τζίρου του και γενικότερα το
οικονομικό και φορολογικό «προφίλ» του. Με βάση αυτό θα βαθμολογείται και,
εφόσον ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, θα καλείται για τακτικό φορολογικό
έλεγχο. Παράλληλα, θα γίνεται και τυχαία επιλογή ορισμένων φορολογουμένων.


Μόνο το ένα πρόστιμο


Σε εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, η οποία βασίζεται σε
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζεται ότι οι Εφορίες θα επιβάλουν
στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ή εκδίδουν πλαστά ή εικονικά φορολογικά
στοιχεία πρόστιμο μόνο για την παράβαση της λήψης ή της έκδοσης του στοιχείου.
Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, στις παραπάνω περιπτώσεις δεν θα επιβάλλεται
δεύτερο πρόστιμο για την παράβαση της καταχώρισης του πλαστού ή εικονικού
φορολογικού στοιχείου στα βιβλία της επιχείρησης.