Με την εφαρμογή του τεστ δεξιοτήτων από τις αρχές του 2007 απαντά το ΑΣΕΠ
στο «μεγάλο κόλπο» των γαλάζιων συνεντεύξεων για τις προσλήψεις, που επιμένει
να εφαρμόζει η κυβέρνηση. Πρόκειται για δοκιμασία που θα λαμβάνει χώρα κάθε
δύο χρόνια και στην οποία θα υποβάλλονται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε
προκηρύξεις δημοσίων υπηρεσιών.


Σύμφωνα με στελέχη του ΑΣΕΠ, το τεστ θα περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις γενικών
γνώσεων και θα γίνεται με τη διαδικασία των πολλαπλών επιλογών.


Με αυτές τις ερωτήσεις θα αξιολογούνται οι υποψήφιοι, τόσο για τις γνώσεις
τους όσο και για την προσωπικότητά τους και την ικανότητά τους να
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. «Έτσι, με την εφαρμογή του τεστ δεξιοτήτων
δεν θα υπάρχει ανάγκη να διενεργούνται προφορικές συνεντεύξεις για την
αξιολόγηση της προσωπικότητας των υποψηφίων», σημειώνουν από το ΑΣΕΠ.


Η βαθμολογία που θα συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι θα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε
αίτησή τους για την κάλυψη θέσεων στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί
ειδικό αρχείο όπου θα φυλάσσονται οι βαθμοί των υποψηφίων και όταν συμμετέχουν
σε προκηρύξεις θα προστίθενται στα υπόλοιπα μόρια. Σε περίπτωση που το
επιθυμούν, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο τεστ δεξιοτήτων για
περισσότερες από μία φορές, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.


Αυξημένης βαρύτητας


Μέχρι σήμερα προβλεπόταν πως μέσω του τεστ δεξιοτήτων, οι υποψήφιοι για
προκηρυσσόμενες θέσεις στο Δημόσιο θα μπορούσαν να λάβουν έως και 300 μονάδες
­ δηλαδή το τεστ έφτανε έως και το 20% επί του συνόλου των μορίων που έπαιρναν
από τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως πτυχίο, ξένες γλώσσες, εμπειρία κ.ά. Τώρα,
το ΑΣΕΠ εισηγείται να αυξηθεί το ποσοστό του τεστ δεξιοτήτων, φτάνοντας
περίπου το 30% επί των λοιπών μονάδων κάθε υποψηφίου.


Η διαφωνία του ΑΣΕΠ με τη διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων έχει
εκφραστεί κατ' επανάληψη. Δεν είναι τυχαίο πως από περίπου 60 αιτήματα που
έχει δεχθεί το Συμβούλιο από διαφόρους φορείς, έχει εγκρίνει τη διενέργεια
συνεντεύξεων μόνο σε τρεις περιπτώσεις ­ για θέσεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Πέτρας, για πέντε θέσεις ψυχολόγων στο ΙΚΑ καθώς και δώδεκα ειδικές θέσεις
στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Μάλιστα, σε έγγραφό του προς το υπουργείο Εσωτερικών τον περασμένο Ιούλιο το
Συμβούλιο χαρακτήριζε ως «διαδικασία ευαίσθητη» τη συνέντευξη και επεσήμαινε
πως «το ΑΣΕΠ δεν έχει νομοθετική εξουσιοδότηση να καθορίζει το ίδιο με
δευτερεύοντες κανόνες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη τον τρόπο της
βαθμολογίας και τα κριτήρια που θα λάβει υπόψη του ο βαθμολογητής».
Σημειώνεται μάλιστα πως κατά της βαθμολογίας από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι
δεν έχουν καν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση.


ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΤρέχουν για προσλήψεις με συνέντευξη σε οπλίτες, πυροσβέστες, υπ. ΟικονομίαςΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ της... επίσπευσης προσλήψεων επικαλείται τώρα η κυβέρνηση
για την εφαρμογή της συνέντευξης - αυτή τη φορά στο υπουργείο Οικονομίας.
Παράλληλα, η πριμοδότηση μέσω της προφορικής διαδικασίας συνεχίζεται στο
Πυροσβεστικό Σώμα και στους επαγγελματίες οπλίτες. Συγκεκριμένα, ακυρώνοντας
την πρακτική των γραπτών διαγωνισμών που ίσχυε μέχρι σήμερα για την επιλογή
υπαλλήλων, το υπουργείο Οικονομίας κατέθεσε νομοσχέδιο με το οποίο συστήνεται
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και προχωρεί στη στελέχωσή της με 265
υπαλλήλους με επιλογή μέσω συνεντεύξεων.


«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο διαγωνισμός για την πλήρωση των
θέσεων γίνεται από τον φορέα» αναφέρει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο.
Προκειμένου, μάλιστα, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση του
νομοσχεδίου, «να επισπευσθεί η διαδικασία πρόσληψης και λειτουργίας»!


Προβλέπεται, ειδικότερα, πως θα εκδοθεί προκήρυξη από τον υπουργό Οικονομίας,
ενώ η επιτροπή αξιολόγησης, «μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, κατατάσσει σε
πίνακα τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα. Ακολούθως, από τον πίνακα αυτόν καλεί σε προφορική
συνέντευξη...».


Όσον αφορά την επιτροπή, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται:
«Για τη διασφάλιση της αδιάβλητης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής επιλογής
των υποψηφίων προβλέπεται η συμμετοχή στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης δύο
μελών του ΑΣΕΠ και ενός μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, που προτείνονται
από τους προέδρους αυτών».


Τους καπελώνουν


Ωστόσο, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, η επιτροπή αξιολόγησης θα είναι 7μελής:
δηλαδή, μόνον τα 3 μέλη θα είναι από το ΑΣΕΠ και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, ενώ
στην πλειοψηφία της θα απαρτίζεται από τον γενικό γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομίας, τον
προϊστάμενο της νέας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και δύο διευθυντές του
δημοσιονομικού κλάδου.


Στο μεταξύ, το τρικ της συνέντευξης βρίσκει εφαρμογή και στην επιλογή
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Έτσι, σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη της
Πυροσβεστικής, οι υποψήφιοι όχι μόνο θα περάσουν από γραπτές εξετάσεις και
ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, αλλά και από συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής
απολύτως ελεγχόμενης από τον φορέα - θα απαρτίζεται μόνο από αξιωματικούς
γενικών υπηρεσιών του Σώματος.


Παράλληλα, και σε αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, στους υποψηφίους όχι μόνον δεν επιτρέπεται επανεξέταση
των γραπτών τους, αλλά «ούτε χορήγηση αντιγράφων αυτών».

Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ