Φρένο στις ευεργετικές ρυθμίσεις για τα πανωτόκια βάζουν όπως φαίνεται οι
τράπεζες, καθώς μόνο μία στις πέντε αιτήσεις από αγρότες αναμένεται να
τελεσφορήσει.

Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες δεν θεωρούν ως αγροτικά -και κατά συνέπεια
δεν τα εντάσσουν στην ευεργετική ρύθμιση -δάνεια που λήφθηκαν για την αγορά
παγίου εξοπλισμού


Με πρόσχημα την πιστή εφαρμογή του νόμου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια σε πολλούς από τους αγρότες που επιδιώκουν να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους, απολαμβάνοντας τις ευεργετικές ρυθμίσεις του
νόμου. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα καταναλωτικές
οργανώσεις, εκτιμάται πως μόνο το 20% με 30% των 200.000, περίπου, αιτήσεων
που είχαν κατατεθεί αρχικά θα οδηγηθούν τελικά σε ρύθμιση.


Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου για τα πανωτόκια, η ρύθμιση αφορά ιδιώτες που
δηλώνουν «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» και τα δάνεια που σχετίζονται με την
αγροτική δραστηριότητα, αποκλείοντας στεγαστικές και καταναλωτικές χορηγήσεις.


Στην κατηγορία αυτή των πολιτών εμπίπτουν όσοι αντλούν τουλάχιστον το 50% του
εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες, ενώ οι ευεργετικές ρυθμίσεις
ισχύουν και για νομικά πρόσωπα, εφόσον στο κείμενο της σύστασης της εταιρείας
αναφέρεται ότι η κύρια δραστηριότητα είναι γεωργική και η πλειοψηφία του
μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε αγρότες.


Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες δεν θεωρούν ως αγροτικά -και κατά
συνέπεια δεν τα εντάσσουν στην ευεργετική ρύθμιση -δάνεια που ελήφθησαν για
την αγορά παγίου εξοπλισμού, δάνεια που δόθηκαν σε αγροτικές επιχειρήσεις,
μολονότι αυτές είχαν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων
και δάνεια που είχαν δοθεί για συναφείς δραστηριότητες, όπως
ιχθυοκαλλιέργειες.


Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος είναι το γεγονός ότι και ο
Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παραδέχθηκε την ύπαρξη προβλημάτων σε πρόσφατη
ομιλία του στη Βουλή, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων ρυθμίσεων για το θέμα.