Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης στην Αγορά Παραγώγων,
ενώ κύριο χαρακτηριστικό ήταν η ενίσχυση του όγκου συναλλαγών, καθώς και του
εύρους διακύμανσης. Αντίστοιχα στη spot αγορά, ο FTSE/ASE-20 και ο FTSE/ASE
MID 40 κατέγραψαν πτώση της τάξης του 1,72% και στο τέλος της συνεδρίασης
έκλεισαν στις 1.717,78 και 2.620,15 μονάδες αντίστοιχα. Στην αγορά ΣΜΕ, τα
συμβόλαια λήξης Μαρτίου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν στις
1.717,85 μονάδες σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,28%. Ομοίως, υποχώρηση
καταγράφηκε και στα ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Μαρτίου που έκλεισαν
στις 2.644,19 μονάδες με μεταβολή -1,68%. H αξία συναλλαγών στα Συμβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 157,61 εκατ.
ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που
παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των είκοσι blue chips, όπου έγιναν
συνολικά 11.614 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 100,4 εκατ.
ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 έγιναν 993 συμβόλαια αξίας 13,08
εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί των μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα 12,95 εκατ. ευρώ, με τον ΟΠΑΠ να πραγματοποιεί 1.351 συμβόλαια και τον ΟΤΕ
να ακολουθεί με 971 συμβόλαια. Στα ΣΜΕ επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας
EUR/USD διακινήθηκαν συνολικά 122 συμβόλαια αξίας 7,63 εκατ. ευρώ.