Με μειωμένο φορολογικό συντελεστή κερδών κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες
και απλοποιημένους φορολογικούς ελέγχους θα επιβραβεύονται οι νέες
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις άνω των 30 εκατομμυρίων
ευρώ και πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Το υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, προωθεί τη δημιουργία «ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος» (η
συγκεκριμένη ρύθμιση ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο και αναμένεται να
περιληφθεί σε νομοσχέδιο φορολογικού χαρακτήρα που θα κατατεθεί στη Βουλή έως
το τέλος του έτους).


H ρύθμιση προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν
μεγάλες επενδύσεις, ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ (άνω των 10 δισ. δραχμών), οι
οποίες εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες του αναπτυξιακού νόμου, εκτός
από τις επιδοτήσεις που προβλέπονται από τον αναπτυξιακό νόμο θα απολαμβάνουν
και σταθερό φορολογικό συντελεστή 25% επί των καθαρών κερδών τους για χρονικό
διάστημα 10 ετών. Σημειώνεται ότι τώρα ο συντελεστής φορολογίας στα κέρδη των
επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 35%.


Έμπειροι ελεγκτές


Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα γίνεται με
απλοποιημένες διαδικασίες από ειδική ελεγκτική μονάδα μεγάλων επενδύσεων. H
μονάδα αυτή θα ιδρυθεί στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο του υπουργείου Οικονομικών
και θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στον έλεγχο μεγάλων
και διεθνών επιχειρήσεων. Πιθανές διαφορές που θα προκύπτουν μεταξύ των
επιχειρήσεων και της ειδικής ελεγκτικής μονάδας θα επιλύονται από ανεξάρτητη
επιτροπή η οποία θα συσταθεί με συμμετοχή και εκπροσώπου του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών.


Σημειώνεται ότι στο ευνοϊκό καθεστώς μπορούν να υπαχθούν νέες επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις. Μπορούν, ωστόσο, να υπαχθούν και
υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον οι επενδύσεις που πραγματοποιούν είναι
μεγαλύτερες από το ύψος του πάγιου ενεργητικού τους. Μάλιστα, σε αυτές τις
περιπτώσεις θα φορολογείται με χαμηλό συντελεστή το σύνολο των κερδών τους και
όχι μόνο αυτό που προκύπτει από τις νέες επενδύσεις τους.


Πώς δίδονται οι επιχορηγήσεις


Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:


* Αποσύνδεση της επιχορήγησης από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
όταν το κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 40 εκατ. ευρώ και δημιουργούνται
τουλάχιστον 200 νέες θέσεις απασχόλησης.


Το ίδιο ισχύει και όταν το κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 15 εκατ. ευρώ
και δημιουργούνται τουλάχιστον 75 νέες θέσεις απασχόλησης, όταν η επένδυση
πραγματοποιείται από πολυεθνική εταιρεία.


* Αύξηση της επιχορήγησης ανά δημιουργούμενη θέση απασχόλησης από
45.000 σε 60.000 ευρώ.


* Αύξηση του ενισχυόμενου κόστους επενδύσεων για ξενοδοχειακές μονάδες
από 4,5 εκατ. ευρώ σε 10 εκατ. ευρώ.


* Για τις επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή προϊόντων νέας
τεχνολογίας, αίρεται ο περιορισμός του ανώτατου ποσού επιχορήγησης των 15
εκατ. ευρώ και αποσυνδέεται η επιχορήγηση από τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από