Η απόκτηση επαγγελματικής στέγης για πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
μπορεί να είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς
τους. Τον τελευταίο καιρό οι τράπεζες έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά
εξειδικευμένα δάνεια, πολλά από τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες
συγκεκριμένων επαγγελμάτων, με προνομιακά επιτόκια και ειδικούς όρους, τα
οποία συνοδεύονται από διάφορες έξτρα παροχές.


Το ποσοστό της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 100% της αξίας του
ακινήτου ή των εργασιών ανέγερσης και ανακαίνισης


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε γενικές γραμμές τα
δάνεια επαγγελματικής στέγης μοιάζουν με τα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση
κατοικίας. Συγκεκριμένα:


1. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 3 έως 30 χρόνια, ανάλογα με την
τράπεζα και τον σκοπό του δανείου (απόκτηση, ανέγερση ή ανακαίνιση) και ο
πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη συχνότητα καταβολής των δόσεων
(μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο).


2. Το ποσοστό της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 100% της
αξίας του ακινήτου ή των εργασιών ανέγερσης και ανακαίνισης και εξαρτάται από
μια σειρά παραγόντων, όπως η σκοπιμότητα της επένδυσης, η ίδια η συμμετοχή των
φορέων της επιχείρησης και η φερεγγυότητά τους.


3. Το βασικό επιτόκιο στα δάνεια επαγγελματικής στέγης κυμαίνεται από
5,50% έως 9,50%, ανάλογα με την τράπεζα, και μπορεί να αυξομειώνεται με ένα
περιθώριο ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις και τα οικονομικά στοιχεία
του πελάτη. Ας σημειωθεί ότι το τελικό επιτόκιο προσαυξάνεται από την εισφορά
του Ν. 128/75 κατά 0,6% και όχι κατά 0,12% που ισχύει στα υπόλοιπα δάνεια
στεγαστικής πίστης.


Στον πόλεμο του ανταγωνισμού οι τράπεζες έχουν μπει με μια σειρά έξτρα
παροχών. Έτσι, προσφέρεται από δωρεάν ασφάλεια ζωής στον πιστούχο καθ' όλη τη
διάρκεια του δανείου μέχρι προνομιακά επιτόκια για την απόκτηση μηχανολογικού
εξοπλισμού.


Προνομιακά επιτόκια


Ταυτόχρονα, υπάρχουν δάνεια που προσφέρουν πακέτα τραπεζών με αρκετά
προνομιακά επιτόκια, όπως μηδενικό επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο, σταθερό 3,6%
για το δεύτερο και 5,50% κυμαινόμενο για όλη την υπόλοιπη διάρκεια. Επίσης,
πολλά πιστωτικά ιδρύματα δεν επιβαρύνουν τα επιτόκιά τους με περιθώριο
προσαύξησης, εφόσον έχει προσημειωθεί κάποιο ακίνητο.


Άλλες πάλι τράπεζες υπόσχονται γρήγορη προέγκριση μέσα σε 5 ημέρες από την
παραλαβή όλων των δικαιολογητικών ή αναλαμβάνουν δωρεάν τον νομικό και τεχνικό
έλεγχο του ακινήτου.


Επίσης, παρέχουν μεγάλη περίοδο χάριτος έως και 2 χρόνια, γεγονός που συμφέρει
τον νέο επαγγελματία, ο οποίος ξεκινά τώρα το επάγγελμά του και θέλει να
πληρώσει μικρότερες δόσεις, προκειμένου να αντεπεξέλεθει στις υποχρεώσεις των
πρώτων μηνών.


Οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουν ότι οι τόκοι που δεν
καταβάλλονται μετατρέπονται μετά σε κεφάλαιο, οπότε οι δόσεις μετά το πέρας
της περιόδου χάριτος αυξάνονται.


Ο τρόπος εκταμίευσης μπορεί να γίνει εφάπαξ, όταν πρόκειται για την αγορά
ακινήτου ή σταδιακά και με την πρόοδο των εργασιών όταν πρόκειται για
ανακαίνιση - κατασκευή. Για παράδειγμα, για μεγάλες δαπάνες που διαρκούν πάνω
από 6 μήνες οι περισσότερες τράπεζες ακολουθούν τη μέθοδο της σταδιακής
εκταμίευσης.


Τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες τα προϊόντα αυτά δεν ξεπερνούν
συνήθως το 1%.


Όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείων επαγγελματικής στέγης, είναι
περίπου οι ίδιες που ισχύουν και για τα κλασικά στεγαστικά.


Η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60-70 χρόνια στη λήξη
του δανείου και, φυσικά, θα πρέπει να πληροί κάποια βασικά κριτήρια
πιστοληπτικής ικανότητας.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ενός τέτοιου δανείου είναι
επίσης τα ίδια: Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα
των τριών τελευταίων ετών, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία,
κατόψεις, τοπογραφικά, άδεια οικοδομής με τίτλους ιδιοκτησίας και σύσταση
οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας.


Για τη διαδικασία σύναψης του δανείου απαιτείται πιστοποιητικό του
υποθηκοφυλακείου μεταγραφής της αγοράς του ακινήτου και για να γίνει η
εκταμίευση να έχει γίνει εγγραφή της προσημείωσης στο ακίνητο. Εφόσον
πρόκειται για ανέγερση ακινήτου, χρειάζονται πιστοποιήσεις για την πρόοδο των
εργασιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από