Μεγαλύτερα ελλείμματα στον προϋπολογισμό του 2001 και υψηλότερο δημόσιο
χρέος από αυτά που είχαν εγγραφεί, διαπιστώνει - μετά τη Eurostat - και το
Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του
κράτους του οικονομικού έτους 2001.


Από την έκθεση προκύπτει ότι τα επιπλέον ελλείμματα οφείλονται σε έσοδα που
ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό - από τιτλοποιήσεις μελλοντικών εσόδων του
Δημοσίου και την έκδοση προμετόχων - ενώ δεν έπρεπε, όπως αποφάνθηκε η
Eurostat. Επίσης, όπως προκύπτει, το 2001 σημειώθηκε σημαντική απόκλιση
δαπανών κατά 9,1% από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί. Μάλιστα, όπως
διαπιστώνεται στην έκθεση, «οι αυξήσεις τόσο των εσόδων που προαναφέρθηκαν όσο
και των εξόδων, έναντι των προϋπολογισθέντων, αντίκεινται στη διάταξη τής παρ.
2 του άρθρου 5 του δημοσιολογιστικού και είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές της
ακρίβειας και της ειλικρίνειας του προϋπολογισμού».


Τα εγγραφέντα


Ειδικότερα, από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι τα έσοδα που
ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2001 χωρίς να πρέπει - όπως απεφάνθη η
Eurostat:


* Οι εισπράξεις από την τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού
Δημοσίου της περιόδου 2001-2009 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια
της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), ποσού 120.966.250.000 δρχ.


* Οι εισπράξεις των μελλοντικών εσόδων του Δημοσίου της περιόδου
2001-2007 από το Γ' ΚΠΣ, που αφορούν την κοινοτική συμμετοχή. Η τιτλοποίηση
των εσόδων αυτών, ύψους 802.466.250.000 δρχ., έγινε με την πώληση, εκχώρηση
και μεταβίβασή τους από το Ελληνικό Δημόσιο προς τις αλλοδαπές ανώνυμες
εταιρείες με την επωνυμία Aeolos S.Α. και Atlas Securitisation S.Α.
αντίστοιχα, που εδρεύουν στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.


* Η έκδοση μετοχοποιήσιμων τίτλων του Δημοσίου «προμέτοχα 2001-2004»
συνολικού ποσού 579.275.000.000 δρχ.


Τα 300 δισ.


Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ακόμη ότι στις 27.12.2001, στον λογαριασμό
του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος υπήρχε έλλειμμα
3.999.999.999.999 δρχ., για την ικανοποίηση του οποίου χορηγήθηκε πενθήμερη
πιστωτική διευκόλυνση για την οποία το Δημόσιο επιβαρύνθηκε με τόκους 222.
777.777 δρχ., οι οποίοι θα εμφανιστούν στον προϋπολογισμό του 2002.


Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του 2001, το Ελεγκτικό
Συνέδριο διαπιστώνει ότι αυτές τελικά ξεπέρασαν κατά 9,1% αυτές που είχαν
προϋπολογιστεί και ανήλθαν σε 17.928.530.565.000 δρχ.


Το συνολικό δημόσιο χρέος το 2001 σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Eurostat
ανήλθε στο 112% του ΑΕΠ (49.930.904.948.459 δρχ.). Σε αυτό περιλαμβάνεται και
το χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 2.230.854.017.191 δρχ.


* Η Βουλή θα ελέγξει την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δήλωσε χθες ο κ.
Απόστολος Κακλαμάνης παραλαμβάνοντας την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
τον προϋπολογισμό του 2001.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από