Σε καταστήματα στην Αττική κατανέμονται αναλογικά οι περισσότερες από τις
900 θέσεις τακτικού διοικητικού προσωπικού στην ΑΤΕ, που, όπως γράφηκε
πρόσφατα και στο ένθετο «Καριέρες» των «ΝΕΩΝ», θα καλυφθούν μέσω γραπτού
διαγωνισμού .


Το ΑΣΕΠ θα εκδώσει σύντομα την προκήρυξη για τις θέσεις στην ΑΤΕ, ενώ
ολοκληρώθηκε (ενδεχομένως θα υπάρξουν μικρές αλλαγές) και η εξεταστέα ύλη του
διαγωνισμού, για όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι η γνώση
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και ο χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό.


Έτσι, συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ του διαγωνισμού που αναμένεται να
προσελκύσει το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Δεν απομένει παρά να
ρυθμισθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να πάρει η προκήρυξη τον δρόμο για
το Εθνικό Τυπογραφείο και να καθορισθεί η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων,
καθώς και η αντίστοιχη της διεξαγωγής των εξετάσεων, που ­ σύμφωνα με τον νόμο
­ θα πρέπει να έχει χρονική απόσταση τουλάχιστον 60 ημερών από την ημέρα
έκδοσης της προκήρυξης.


Όπως φαίνεται και στον πίνακα που δημοσιεύεται, σχεδόν οι μισές από τις θέσεις
θα απευθύνονται σε αποφοίτους Λυκείων (436) και οι υπόλοιπες σε αποφοίτους
πανεπιστημιακής (183) και τεχνολογικής (281) εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή
τους στον διαγωνισμό θα πρέπει, εκτός από τον βασικό τίτλο σπουδών, να
γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένη γλώσσα σε επίπεδο πολύ καλό ή
καλό οι της πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και καλό οι
αντίστοιχοι της δευτεροβάθμιας.


Η εξεταστέα ύλη


Οι ενδιαφερόμενοι όλων των κατηγοριών θα κληθούν να διαγωνισθούν στην ελεύθερη
ανάπτυξη θέματος και στη συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου. Κατά τα λοιπά
­ και με το ενδεχόμενο να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές στο περιεχόμενο της ύλης
του μαθήματος «στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος» της ΔΕ κατηγορίας ­ οι
υποψήφιοι θα κληθούν να εξετασθούν ανά κατηγορία ως εξής:


* Της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): στο ιδιωτικό δίκαιο και
συγκεκριμένα αστικό δίκαιο (φυσικό πρόσωπο, κατοικία και ικανότητα προς
δικαιοπραξία, νομικά πρόσωπα, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα,
δικαιοπραξίες, κυριότητα, περιεχόμενο και κτήση αυτής, ενοχή, γένεση,
αποτελέσματα και απόσβεση αυτής, κληρονομική διαδοχή εν γένει, εξ αδιαθέτου
διαδοχή, νόμιμη μοίρα, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς) και εμπορικό δίκαιο
(έμποροι, εμπορικές πράξεις, εμπορικές εταιρείες, σύσταση και λύση αυτών,
αξιόγραφα). Επίσης, σε θέματα λογιστικής και ειδικότερα γενική λογιστική,
λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως, ισολογισμός - αποτελέσματα και διάθεση
αποτελεσμάτων, λογιστική εταιρειών, γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής,
κόστος - κοστολόγηση, γενικά περί ελληνικού λογιστικού σχεδίου, λογιστικά
βιβλία και στοιχεία κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ελεγκτική. Τέλος,
στο μάθημα της οικονομικής και για την ακρίβεια στη μικροοικονομική θεωρία
(θεωρία ζήτησης, θεωρία παραγωγής και κόστους, θεωρία αγαθών σε διάφορες
μορφές αγοράς, θεωρία τιμών συντελεστών και διανομής του εισοδήματος, γενική
οικονομική ισορροπία και οικονομική της ευημερίας) και στη μακροοικονομική
θεωρία (μακροοικονομική θεωρία και μακροοικονομικά μεγέθη, το νεοκλασικό και
κεϋνσιανό υπόδειγμα μακροοικονομικής ισορροπίας, θεωρίες καταναλώσεων και
επενδύσεων, γενική ισορροπία του οικονομικού συστήματος, ζήτηση και προσφορά
μισθού και απασχόληση, ζήτηση χρήματος και επιτόκιο στο κεϋνσιανό και το
νεοκλασικό υπόδειγμα, περί πληθωρισμού και ανεργίας, νομισματική και
δημοσιονομική πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας).


* Της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): στο ιδιωτικό δίκαιο και
συγκεκριμένα στο αστικό δίκαιο (νομικά πρόσωπα, κτήση κυριότητας, κληρονομική
διαδοχή εν γένει, εξ αδιαθέτου διαδοχή, νόμιμη μοίρα, αποδοχή και αποποίηση
κληρονομιάς) και στο εμπορικό δίκαιο (έμποροι - εμπορικές πράξεις, εμπορικές
εταιρείες, σύσταση και λύση αυτών). Επίσης, στη λογιστική (αρχές γενικής
λογιστικής, ισολογισμός - απογραφή, λογαριασμοί, αποσβέσεις, μεικτοί
λογαριασμοί, τακτοποίηση λογαριασμών τέλους χρήσεως, λογαριασμοί τάξεως) και
στα οικονομικά (βασικές οικονομικές έννοιες, προσφορά - ζήτηση - τιμές, κόστος
παραγωγής, ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς, συμπεριφορά καταναλωτή και
επιχείρησης, βασικές έννοιες διεθνούς εμπορίου, βασικές έννοιες για χρήμα -
πίστη - τράπεζες).


* Της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): στην ιστορία του ελληνικού
έθνους (έτη 1821-1941), σε στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος και στα
Μαθηματικά (με εξειδίκευση σε θέματα Άλγεβρας από την αντίστοιχη ύλη του
Λυκείου).


Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει από δύο βαθμολογητές και ο τελικός βαθμός
κάθε μαθήματος θα προκύψει από το άθροισμα των δύο βαθμών. Σε ορισμένα
μαθήματα ορίζονται και συντελεστές οι οποίοι θα πολλαπλασιαστούν με τους δύο
βαθμούς των βαθμολογητών και από το γινόμενό τους θα προκύψει ο τελικός
βαθμός. Βάσει της συνολικής βαθμολογίας θα καταρτισθούν σχετικοί πίνακες
επιλογής.


Οι θέσεις ανά ΝομαρχίαΠανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)


ΑΘΗΝΩΝ 90, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1,
ΑΡΤΑΣ 1, ΑΧΑΪΑΣ 3, ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3, ΔΡΑΜΑΣ 1, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,
ΕΒΡΟΥ 2, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 1, ΕΥΒΟΙΑΣ 3, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1, ΗΛΕΙΑΣ 2, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2, ΚΑΒΑΛΑΣ 1, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3,
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1, ΚΙΛΚΙΣ 1, ΚΟΖΑΝΗΣ 1, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2, ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1,
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2, ΛΑΡΙΣΑΣ 3, ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2, ΞΑΝΘΗΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑ
7, ΠΕΛΛΑΣ 1, ΠΙΕΡΙΑΣ1, ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2, ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2, ΡΟΔΟΠΗΣ 1, ΣΕΡΡΩΝ 1, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3, ΦΩΚΙΔΑΣ 1, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2, ΧΑΝΙΩΝ 1 (σύνολο 183).


Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)


ΑΘΗΝΩΝ 118, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2,
ΑΡΤΑΣ 1, ΑΧΑΪΑΣ 4, ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5, ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2, ΔΡΑΜΑΣ 2, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5,
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3, ΕΒΡΟΥ 2, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2, ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΚΥΘΗΡΩΝ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1, ΕΥΒΟΙΑΣ 6,
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1, ΗΛΕΙΑΣ 3, ΗΜΑΘΙΑΣ 2, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2, ΚΑΒΑΛΑΣ 3, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1, ΚΙΛΚΙΣ 3, ΚΟΖΑΝΗΣ 1, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1, ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2, ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3,
ΛΑΡΙΣΑΣ 3, ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2, ΛΕΣΒΟΥ 1, ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3, ΞΑΝΘΗΣ
1, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10, ΠΕΛΛΑΣ 3, ΠΙΕΡΙΑΣ 1, ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3, ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4, ΡΟΔΟΠΗΣ 2, ΣΕΡΡΩΝ
2, ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8, ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2, ΦΩΚΙΔΑΣ 2, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3, ΧΑΝΙΩΝ 3
(σύνολο 281).


Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)


ΑΘΗΝΩΝ 120, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4,
ΑΡΤΑΣ 3, ΑΧΑΪΑΣ 6, ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12, ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2, ΔΡΑΜΑΣ 4, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3, ΕΒΡΟΥ 9, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 6, ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ 5, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 2, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΑ 3, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 2, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1, ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ 1, ΕΥΒΟΙΑΣ 11, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3, ΗΛΕΙΑΣ 10, ΗΜΑΘΙΑΣ 4, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4, ΚΑΒΑΛΑΣ 6, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7,
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3, ΚΙΛΚΙΣ 6, ΚΟΖΑΝΗΣ 3, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4,
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3, ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5, ΛΑΡΙΣΑΣ 6, ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6, ΛΕΣΒΟΥ 2, ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
4, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, ΞΑΝΘΗΣ 2, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18, ΠΕΛΛΑΣ 1, ΠΕΛΛΑΣ 4, ΠΙΕΡΙΑΣ 4, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
7, ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4, ΡΟΔΟΠΗΣ 3, ΣΑΜΟΥ 4, ΣΕΡΡΩΝ 5, ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11,
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4, ΦΩΚΙΔΑΣ 4, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8, ΧΑΝΙΩΝ 4, ΧΙΟΥ 2 (σύνολο 436).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από