Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Saxon Α.Ε. - αναπληρωτής γενικός
διευθυντής τής Ράδιο Κορασίδης Α.Ε.


Την τελευταία δεκαετία η ελληνική αγορά στον τομέα του λιανικού εμπορίου
χαρακτηρίστηκε από έντονες αναδιαμορφώσεις και ανακατατάξεις, οι οποίες
άλλαξαν ριζικά και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα των λιανικών πωλήσεων
καταναλωτικών προϊόντων. Νέες τεχνολογίες, προϊόντα νέας γενιάς και ειδικά ο
έντονος ανταγωνισμός για την επικράτηση ή την κατάκτηση του αναγκαίου για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων μεριδίου της αγοράς.


Τα χαρακτηριστικά του συνόλου της αγοράς λιανικού εμπορίου καταναλωτικών
προϊόντων προσδιορίζουν σε απόλυτο βαθμό και την αγορά των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Τα προϊόντα νέας γενιάς στον χώρο των ηλεκτρικών
συσκευών, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διείσδυσή της με όλο και αυξανόμενο
ρυθμό στις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών, έδωσαν νέα πνοή στον
ανταγωνισμό της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Η ανάπτυξη και η
ευρύτερη αξιοποίηση νέων μορφών χρηματοδότησης με ποικιλόμορφα πακέτα
χρηματοδότησης συνέβαλαν περαιτέρω στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού,
παρέχοντας στους καταναλωτές τη δύναμη διαπραγμάτευσης των τιμών των προϊόντων
ελευθέρως, ακόμη και έξω και πέρα από τα ισχυρότερα πιστωτικά πακέτα. Η
μετακύλιση της ισορροπίας της δύναμης από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με την ποσότητα και ποιότητα των
προσφερόμενων επώνυμων προϊόντων και την ποικιλία των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αποτελούν
τα ισχυρότερα διακριτικά στοιχεία της σύγχρονης λιανικής αγοράς στον χώρο των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στην ελληνική αγορά, μεγάλος αριθμός των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αποτελούν μερικές από τις
μεγαλύτερες και πλέον υγιείς επιχειρήσεις του συνόλου της αγοράς λιανικού
εμπορίου, γεγονός που έδωσε και δίνει στον χώρο τα αναγκαία εχέγγυα ανάπτυξης
υγιούς ανταγωνισμού.


Διαχρονικά η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών διήλθε πολλά στάδια
εξυγίανσης και αναμόρφωσης με βασικό διακριτικό γνώρισμα τις μεγάλες
ποσοστιαίες διακυμάνσεις του γενικού όγκου των λιανικών πωλήσεων από χρόνο σε
χρόνο, διαμορφώνοντας τις ιδιόμορφες ισορροπίες της συγκεκριμένης αγοράς. Τα
διαστήματα της «φυσιολογικής» ισορροπίας και ροής τζίρου διέκοπταν απότομες
διακυμάνσεις που οφείλονταν κατά περίπτωση σε εξωγενείς και αστάθμητους
παράγοντες, όπως οι νομισματικές πολιτικές υποτιμήσεων της δραχμής, η επιβολή
ΦΠΑ, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και ακραία καιρικά φαινόμενα, εισαγωγή νέων
τεχνολογιών κ.λπ.


Βλέποντας μακροσκοπικά την αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, θα
μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες δομές επαγγελματικής δραστηριοποίησης ­
το οργανωμένο λιανικό εμπόριο από οργανωμένες κεφαλαιουχικού χαρακτήρα
επιχειρήσεις και τις μικρές, κατά κύριο λόγο, ή μεσαίες οικογενειακές μονάδες
τοπικές εμβέλειας.


Στο οργανωμένο λιανικό εμπόριο εντάσσονται οι οργανωμένες, «επώνυμες» αλυσίδες
καταστημάτων, που λειτουργούν κάτω από ένα οργανωμένο και αυστηρά δομημένο
σύστημα διοίκησης, και τα υπερμάρκετ, τα οποία έχουν επίσης δομές
κεφαλαιουχικής εταιρείας αλλά δραστηριοποιούνται στον χώρο διαθέτοντας
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα μεταξύ των άλλων προϊόντων που αποτελούν το
αντικείμενό τους.


Στις παρυφές του οργανωμένου λιανικού εμπορίου θα μπορούσαμε να εντάξουμε και
κάποιους συνεταιρισμούς ανεξάρτητων επιχειρηματιών και δη τους οργανωμένους
κάτω από ένα κεντρικό σύστημα διοίκησης, σε αντίθεση με αυτούς που στηρίζονται
μόνο σε συμφωνίες κοινών αγορών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των τελευταίων ετών
στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι η αυξανόμενη τάση
συσπείρωσης των καταναλωτών προς το οργανωμένο λιανικό εμπόριο, κυρίως λόγω
της δυνατότητάς του να προσφέρει καλύτερες παροχές όσον αφορά τις τιμές και τα
πολυάριθμα και δυναμικά πιστοδοτικά πακέτα που ακουμπούν σε κάθε ανάγκη του
σύγχρονου καταναλωτή, πάντα σε συνεργασία με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Οι πολύμορφες χρηματοοικονομικές παροχές συνδυάζονται και με τη δημιουργία
πυκνότερου δικτύου μεγάλων καταστημάτων, τις δομημένες και συνεπείς προβολές
marketing και διαφήμισης και την καθιέρωση κανόνων για την αρτιότερη
εξυπηρέτηση των καταναλωτών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση. Η παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιών με τη δημιουργία ισχυρών μονάδων που μπορούν να
προσφέρουν τη μεγάλη και πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε καταναλωτική
απαίτηση, από ενημερωμένο και εξειδικευμένο προσωπικό-συμβούλους πωλήσεων,
φέρνει τον ανταγωνισμό σε επίπεδα που μόνο οι εξειδικευμένοι του χώρου μπορούν
να παρακολουθήσουν. Όλα τα ανωτέρω σηματοδοτούν τον δρόμο προς τον οποίο
κατευθύνεται η αγορά.


Η εξέλιξη της τοπικής αγοράς βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τις εξελίξεις που
έχουν ήδη λάβει χώρα στην παγκόσμια αγορά, δεδομένης όμως της
χρονοκαθυστέρησης στην εμφάνισή τους, η μετάβασή μας στα νέα πρότυπα και
δεδομένα διαφαίνεται ραγδαία, χωρίς να εξασφαλίζεται κατ' ανάγκη ο απαραίτητος
βαθμός προσαρμοστικότητας. Βεβαίως, πρέπει να ληφθεί υπόψη μία χαρακτηριστική
ιδιομορφία της τοπικής μας αγοράς σε σχέση και αντίθεση με τις αγορές του
εξωτερικού, η οποία δίνει στην αγορά μας μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας στην
ανάπτυξη και μπορεί να αντισταθμίσει ενδεχομένως τα κενά που αφήνει η έλλειψη
χρόνου προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Αυτή συνίσταται στο ότι μερικές
οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων ενεργούν ταυτόχρονα και ως αντιπρόσωποι και
αποκλειστικοί διανομείς των μεγάλων κατασκευαστών της παγκόσμιας αγοράς,
διατηρώντας έτσι μία υπεροχή ως προς τη δυνατότητα της εξυπηρέτησης του
καταναλωτή, λόγω της δυνατότητας παρακολούθησης της εξέλιξης της ζωής του
προϊόντος.


Η αναμενόμενη πλήρης ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ και η συνακόλουθη
ενίσχυση του ανταγωνισμού στην κοινή εσωτερική αγορά δίνουν την ευκαιρία στο
οργανωμένο λιανικό εμπόριο και κατά κύριο λόγο στις οργανωμένες και επώνυμες
αλυσίδες καταστημάτων να εισχωρήσουν σε αγορές εκτός του μέχρι σήμερα πεδίου
τους, με ισχυρό όπλο τις έξυπνες στρατηγικές marketing και πωλήσεων, που έχουν
ήδη αναπτύξει σε μία πολύ δύσκολη αγορά, όπως η ελληνική. Άρα να ωφεληθούν οι
ίδιες αλλά και η υπό στενά όρια εννοούμενη ελληνική οικονομία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από