Ευχάριστα νέα για όλους είχε να πει χθες η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:
νέος διαγωνισμός για τους εκπαιδευτικούς τον Απρίλιο, χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΙ
οι περυσινοί απόφοιτοι των ΤΕΕ που φοιτούν στο προπαρασκευαστικό εξάμηνο και
«φρένο» από του χρόνου στο πολλαπλό βιβλίο για τις δύο τελευταίες τάξεις του
Λυκείου, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με τα θέματα των εξετάσεων (αυτό ήταν
στο ένα βιβλίο, όμως δεν το είχε τόσο καλά το άλλο).


Για φέτος ωστόσο, όπως διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπουργός, που τον διεβαβίωσε με
τη σειρά της αρμόδια επιτροπή, δεν υπάρχει πρόβλημα.


Ειδικότερα:


­ Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων
θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Απρίλιο και το πιθανότερο μετά το Πάσχα, που
πέφτει στις 15.


­ Όλοι οι απόφοιτοι των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) που
φοιτούν φέτος στο προπαρασκευαστικό εξάμηνο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) μετά το πέρας της φοίτησής τους εγγράφονται στα ΤΕΙ χωρίς
εξετάσεις. Από εδώ και στο εξής το προπαρασκευαστικό εξάμηνο καταργείται. Οι
φετινοί απόφοιτοι των ΤΕΕ που επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΙ θα πρέπει να
δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις στα Μαθηματικά, στα Ελληνικά και σε ένα μάθημα
ειδικότητας, αφού βεβαίως προηγουμένως έχουν πάρει το απολυτήριο τους με
ενδοσχολικές εξετάσεις.


Στις εισαγωγικές αυτές εξετάσεις, με τις οποίες οι υποψήφιοι διεκδικούν το 10%
των θέσεων εισακτέων στα ΤΕΙ, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος και
περυσινοί απόφοιτοι των ΤΕΕ.


Από το 2002 θα ισχύσει νέο σύστημα, με το οποίο οι απόφοιτοι των ΤΕΕ θα έχουν
τη δυνατότητα κατόπιν εξετάσεων να εισαχθούν όχι μόνο στα ΤΕΙ, αλλά και στα
ΑΕΙ.


­ Οι μαθητές των Λυκείων εγκαταλείπουν από του χρόνου το πολλαπλό βιβλίο και
επανέρχονται στο παλαιότερον καθεστώς μελέτης από ένα και μόνο βιβλίο ανά
μάθημα. Το ποιο θα είναι αυτό, για τα μαθήματα εκείνα για τα οποία έχουν ήδη
εγκριθεί βιβλία πέραν του ενός, θα το αποφασίσει ­ όπως τόνισε ο υπουργός
Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου ­ επιτροπή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.


Ο κ. Ευθυμίου διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν εγκαταλείπεται μεν γενικότερα η ιδέα
του πολλαπλού βιβλίου, αλλά ότι κρίθηκε από κοινή επιτροπή του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι θα πρέπει να
εφαρμοσθεί από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες τάξεις και όχι ανάποδα,
όπως είχε σχεδιασθεί από την προηγούμενη ηγεσία.


Η διαύγεια


Ειδικότερα ο κ. Ευθυμίου επισήμανε ότι «για μας προέχει το γεγονός ότι ο
μαθητής και ο εκπαιδευτικός πρέπει να αισθάνονται απόλυτη διαύγεια σε όσα
διδάσκονται και σε όσα θα κριθούν να εξετασθούν. Από την ώρα που θα μπορούσε
αυτό να τεθεί σε οποιαδήποτε μορφή αμφισβήτησης, θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει
να συμβεί για την όλη ισορροπία και ορθή λειτουργία του συστήματος στο Ενιαίο
Λύκειο. Το πολλαπλό βιβλίο λοιπόν εισάγεται στην υποχρεωτική εννιάχρονη
εκπαίδευση και προς την Α΄ Λυκείου, αλλά θα φθάσει στις δύο τελευταίες τάξεις
του Λυκείου όταν ωριμάσει αυτή η διαδικασία και όταν αποσυνδεθεί με τα θέματα
των εξετάσεων».


Ο κ. Ευθυμίου σημείωσε πάντως ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της προαναφερθείσας
επιτροπής, για φέτος και με την παρούσα οργάνωση της ύλης μπορούμε να
προσφύγουμε με ασφάλεια σε κοινά θέματα, αλλά ότι στο απώτερο μέλλον δεν θα
μπορούσε να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια των κοινών θεμάτων.


Μαθήματα εισαγωγής στα ΤΕΙΜαθήματα ειδικότητας κατά τομέα στα οποία θα εξεταστούν για την εισαγωγή τους
στα ΤΕΙ οι απόφοιτοι Β' κύκλου ΤΕΕ.


Τομέας Μηχανολογικός


1) Ειδικότητα: Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου


* Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ


2) Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού


*Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ


3) Ειδικότητα: Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών


* Κινητήρες Αεροσκαφών


4) Ειδικότητα: Εργαλειομηχανών CNC


* Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών


5) Ειδικότητα: Συντηρητής Κεντρικής Θέρμανσης


* Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων


Τομέας Ηλεκτρονικός


6) Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων


* Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών


7) Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων


* Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος


Τομέας Ηλεκτρολογικός


8) Ειδικότητα: Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου


* Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου


9) Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων


* Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις


Τομέας Καλλιτεχνικών Εφαρμογών


10) Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων


* Κατασκευαστικό Σχέδιο


11) Ειδικότητα: Συντήρησης - Αποκατάστασης Έργων Τέχνης


* Συντήρηση Έργων Τέχνης


12) Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών


* Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ


Τομέας Αργυροχρυσοχοΐας - Ωρολογοποιίας


13) Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας


* Σχέδιο Κοσμηματοποιίας


14) Ειδικότητα: Ωρολογοποιίας


* Θεωρία Ωρολογοποιίας


Τομέας Κατασκευών


15) Ειδικότητα: Κτιριακών Έργων


* Οικοδομική


16) Ειδικότητα: Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ


* Αρχιτεκτονικό Σχέδιο


Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης


17) Ειδικότητα: Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών


* Αρχές Marketing


18) Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης


* Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων


19) Ειδικότητα: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων


* Διοίκηση Προσωπικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων


Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος


20) Ειδικότητα: Φυτικής Παραγωγής


* Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων


21) Ειδικότητα: Κηποτεχνίας


* Κηποτεχνικές Εφαρμογές


22) Ειδικότητα: Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων


* Συσκευασία Τροφίμων


23) Ειδικότητα: Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας


* Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων


Τομέας Υγείας και Πρόνοιας


24) Ειδικότητα: Βοηθών Νοσηλευτών


* Νοσηλευτική


25) Ειδικότητα: Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων


* Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας ΙΙ


26) Ειδικότητα: Βοηθών Φαρμακείων


* Φαρμακολογία - Φαρμακογνωσία ΙΙ


27) Ειδικότητα: Βοηθών Οδοντοτεχνιτών


* Ακίνητη Προσθετική ΙΙ


28) Ειδικότητα: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων


* Αιματολογία - Αιμοδοσία ΙΙ


29) Ειδικότητα: Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων


* Θεωρία Ακτινοτεχνολογίας ΙΙ


30) Ειδικότητα: Διατροφής - Διαιτολογίας


* Διατροφικές Συνήθειες


31) Ειδικότητα: Κοινωνικών Φροντιστών


* Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες


32) Ειδικότητα: Βοηθών Φυσικοθεραπευτών


* Φυσικοθεραπεία


Τομέας Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών


33) Ειδικότητα: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών


* Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ


Τομέας Ναυτικός και Ναυτιλιακός


34) Ειδικότητα: Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού


* Ναυσιπλοΐα - Ναυτική Μετεωρολογία


35) Ειδικότητα: Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού


* Μηχανές Πλοίου Ι


Τομέας Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ


36) Ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών


* Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ


37) Ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών


* Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ


Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής


38) Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης


* Ειδική Διατροφή - Δέρμα, Μαλλιά


39) Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης


* Ειδική Διατροφή - Αισθητική


Για την απόκτηση του πτυχίου τους οι τελειόφοιτοι του Β' κύκλου ΤΕΕ θα
εξεταστούν στο σχολείο τους όλα τα μαθήματα που διδάσκονται κατά ειδικότητα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από