Με σημαντικά οφέλη, που αποτυπώνονται στα ενοποιημένα κέρδη τους, συνεχίζουν
την επεκτατική τους πολιτική στις εκτός Ελλάδος αγορές οι ελληνικοί ­
πολυεθνικοί πλέον ­ Όμιλοι Βιοχάλκο, Ιντρακόμ, Μ.Ι. Μαΐλλης, Πετζετάκις,
Δέλτα, Chipita, Lavipharm, Τιτάν, αλλά και σημαντικός αριθμός άλλων εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών, από τον κλάδο των τροφίμων, της
πληροφορικής και των κατασκευών.


Μάλιστα ορισμένοι από τους Ομίλους αυτούς έχουν εδραιώσει την παρουσία τους
διεκδικώντας σημαντικά μερίδια αγοράς όχι μόνο στις «εύκολες» αγορές των
βαλκανικών χωρών και της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και στις δύσκολες της
Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.


Ήδη ένα σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων των ελληνικών πολυεθνικών εταιρειών
πραγματοποιείται στις ξένες αγορές μέσω των εκεί θυγατρικών τους εταιρειών, οι
οποίες αναπτύσσουν είτε εμπορικές είτε παραγωγικές δραστηριότητες.


Το κομμάτι αυτό των πωλήσεων αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι
ελληνικοί πολυεθνικοί όμιλοι φέρονται αποφασισμένοι να ενισχύουν συνεχώς την
παρουσία τους στο εξωτερικό, είτε μέσω νέων επενδύσεων στις υφιστάμενες
θυγατρικές τους εταιρείες είτε μέσω νέων εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών
με ξένους επενδυτές.


Παράλληλα, σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι και η ενίσχυση της κερδοφορίας των
Ομίλων, τουλάχιστον σε λογιστική βάση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της
κερδοφορίας των θυγατρικών του εξωτερικού παραμένει στα ταμεία τους, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις υπάρχει και η προσδοκία αποκόμισης υπεραξιών για τις
μητρικές εταιρείες, μέσω της εισαγωγής των πρώτων στα χρηματιστήρια των χωρών
όπου δραστηριοποιούνται.


Ο Τιτάν


Από τους πρώτους ελληνικούς Ομίλους που ανέπτυξαν πολυεθνική δραστηριότητα
ήταν η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η οποία ελέγχει σήμερα μια σειρά από
εμπορικές και παραγωγικές μονάδες, οι οποίες εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα
εκτινάξουν τις ενοποιημένες πωλήσεις του ελληνικού Ομίλου σε πάνω από 200 δισ.
δρχ. ετησίως.


Στην αγορά των ΗΠΑ ο Όμιλος Τιτάν απέκτησε πρόσφατα την Tarmac America, μέσω
της οποίας υπερτριπλασιάζει την παρουσία του στην αγορά τσιμέντου της χώρας
αυτής, όπου ελέγχει ακόμη και τις εταιρείες Τιτάν Τσιμέντα Ατλαντικού και
Carolinas Cement.


Στην ευρωπαϊκή ήπειρο ο Τιτάν ελέγχει, εκτός από μια σειρά θυγατρικές
εμπορικές εταιρείες, παραγωγικές μονάδες, στα Σκόπια από κοινού με την
ελβετική Holderbank και μόνος του στη Βουλγαρία, ενώ από κοινού με τη
μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία του κόσμου, τη γαλλική Lafarge, ελέγχει την
αιγυπτιακή τσιμεντοβιομηχανία Beni Suef.


Επισημαίνεται ότι το σύνολο των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγωγές τσιμέντου, αντιστοιχεί στο μισό περίπου των
συνολικών του πωλήσεων.


Η Βιοχάλκο


Από τους πλέον εξωστρεφείς ελληνικούς Ομίλους, ο μεταλλουργικός Όμιλος της
Βιοχάλκο διαθέτει μεγάλο αριθμό εμπορικών θυγατρικών εταιρειών σε πολλές χώρες
του κόσμου, ενώ τα τελευταία χρόνια ακολουθεί πολιτική επέκτασης στις αγορές
του εξωτερικού και μέσω της απόκτησης παραγωγικών μονάδων, είτε αυτόνομα είτε
σε συνεργασία με τρίτους.


Στα πλαίσια αυτά, από τις θυγατρικές του Ομίλου η ΕΤΕΜ διαθέτει ήδη μεγάλη
παραγωγική μονάδα στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα προωθεί και την επέκτασή της
στη ρουμανική αγορά, τα Ελληνικά Καλώδια απέκτησαν επίσης στη Ρουμανία την
εταιρεία ICME, ενώ η Χαλκόρ απέκτησε το ενεργητικό της βουλγαρικής Kozm.


Με τις εξαγορές αυτές εκτιμάται ότι διπλασιάζεται η παραγωγική δυναμικότητα
των εταιρειών που τις πραγματοποίησαν.


Στους άμεσους στόχους του Ομίλου είναι η απόκτηση του ελέγχου και άλλων
παραγωγικών μονάδων σε χώρες που αναπτύσσει σημαντική εμπορική δραστηριότητα.


Η Ιντρακόμ


Σε τροχιά διεθνοποίησης βρίσκεται και ο Όμιλος της Ιντρακόμ, ο οποίος έχει
προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικών του εταιρειών σε χώρες της Βαλκανικής, ενώ
τα τελευταία δύο χρόνια πραγματοποιεί σημαντικά ανοίγματα και στην αγορά
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, όπου έχει ήδη αποκτήσει το 23% της
εταιρείας PCC και το 100% της εταιρείας Conklim. Πριν από λίγες ημέρες η
Ιντρασόφτ απέκτησε συμμετοχή και στο μετοχικό κεφάλαιο της τουρκικής εταιρείας
πληροφορικής Gantex, με στόχο την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων στις αγορές
της Τουρκίας και της Ελλάδος αλλά και σε αυτές Τρίτων Χωρών.


Άλλοι Όμιλοι


Με μπαράζ εξαγορών εμπορικών αλλά και παραγωγικών μονάδων, ο Όμιλος Μ.Ι.
Μαΐλλης κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους δύο μεγαλύτερους Ομίλους που
δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας.


Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στις περισσότερες χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής, ενώ μέσα από την απόκτηση της
ιταλικής Siat μπήκε και στην αγορά των ΗΠΑ. Σε πολυεθνικό Όμιλο εξελίσσεται
και η μεταλλουργική εταιρεία Αλουμύλ, η οποία διαθέτει 17 θυγατρικές εταιρείες
στο εξωτερικό, από τις οποίες οι περισσότερες βρίσκονται στην Ευρώπη και μία
στην Αίγυπτο.


Όπως εκτιμά η διοίκηση του Ομίλου, οι συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιούν οι
θυγατρικές της του εξωτερικού ανέρχονται στα 5 δισ. δρχ. περίπου και τα κέρδη
στα 400 εκατ. δρχ περίπου.


Στον χώρο των τροφίμων η Δέλτα έχει ήδη αποκτήσει ισχυρές θέσεις στις αγορές
της Βαλκανικής, καθώς διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες παγωτού, στη
Ρουμανία, στη Σερβία και στη Βουλγαρία, καθώς και μία εμπορική εταιρεία στην
ΠΓΔΜ, όπου ήδη έχει αποσπάσει μερίδια. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Δέλτα, στη
μεν Ρουμανία τα μερίδια αγοράς που έχει ήδη αποσπάσει είναι της τάξεως του
35%, στη Βουλγαρία 80%, στη Γιουγκοσλαβία 46% και στη ΠΓΔΜ 45%.


Ο Όμιλος εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την διεθνή του παρουσία μετά την ίδρυση
κοινοπρακτικής εταιρείας με την Arla Foods, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες
εταιρείες γάλακτος στην Ευρώπη.


Στον ίδιο χώρο σε πολυεθνικό Όμιλο έχει εξελιχθεί και η Chipita, η οποία
ελέγχει είτε αυτόνομα είτε κοινοπρακτικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται
μεταξύ άλλων στην Βουλγαρία, στην Πορτογαλία, στην Αίγυπτο, στην Πολωνία και
στη Ρουμανία.


Στον χώρο των φαρμάκων η εταιρεία Lavipharm ισχυροποιεί την παρουσία της στη
φαρμακευτική αγορά των ΗΠΑ μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Lavipharm
Laboratories αλλά και της εξαγορασθείσας πρόσφατα εταιρείας Phasex.


Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο η Lavipharm Laboratories εγκαινίασε τις νέες
της εγκαταστάσεις στην Πολιτεία του New Jersey, που θεωρείται η καρδιά της
παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας, εξασφαλίζοντας έτσι στον ελληνικό Όμιλο τη
δυνατότητα συνεργασιών με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από