«Η φοροαπαλλαγή που προβλέπεται για τους κατόχους μεριδίων μετοχικών και
μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους για τρία έτη
αποτελεί ένα σημαντικά θετικό μέτρο για την τόνωση του Χρηματιστηρίου». Αυτό
τονίζει στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Χρήστος
Σπανός, διευκρινίζοντας ότι οι θετικές συνέπειες έχουν τρεις, κυρίως,
κατευθύνσεις:


Πρώτον, αποδυναμώνονται πιθανές πιέσεις για πωλήσεις μετοχών από
θεσμικούς επενδυτές λόγω μη ρευστοποίησης μεριδίων μετοχικών και μεικτών
αμοιβαίων κεφαλαίων από τους πελάτες τους.


Δεύτερον, δίνονται νέες δυνατότητες στους θεσμικούς επενδυτές στη
διαχείριση της ρευστότητάς τους. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί θετικότερες
προϋποθέσεις για τις κινήσεις τους στην αγορά μετοχών.


Τρίτον, προτρέπουν τους επενδυτές στη μακροχρόνια διακράτηση τίτλων και
συμμετοχής τους στην αγορά.


Έως 531.250 δρχ. κέρδος


Το μέτρο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή από την 1.1.2001 και αφορά και τους
μεριδιούχους της 31.12.2000. Όπως εξηγεί ο κ. Σπανός, σύμφωνα με το νόμο
ποσοστό 25% της αξίας της επένδυσης εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του
φορολογουμένου-επενδυτή με τη συμπλήρωση του τρίτου έτους της επένδυσης. Όμως,
το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσό μεγαλύτερο του 1.250.000
δραχμών.


Συνεπώς, το μέγιστο ποσό επένδυσης που εμπίπτει στη φορολογική εύνοια του
νόμου υπολογίζεται στα 5.000.000 δραχμές. Εάν υποθέσουμε ότι ο επενδυτής αυτός
είναι φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα άνω των 17 εκατ. δραχμών και εμπίπτει
στη φορολογική κλίμακα με συντελεστή φορολόγησης 42,5%, τότε κερδίζει στην
τριετία 531.250 δραχμές μόνο από τη φοροαπαλλαγή. «Ξεκινά δηλαδή ο επενδυτής
με μία απόδοση-προίκα έως 10,625%, η οποία θα προστεθεί στις υπεραξίες της
επένδυσής τους κατά την τριετία. Το ποσοστό αυτό, σε ετήσια βάση, είναι
μεγαλύτερο από κάθε άλλη απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο, όπως είναι για
παράδειγμα οι καταθέσεις», συμπληρώνει ο κ. Σπανός.


Διευκρινίζεται ότι ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα και συνεπώς με τον
φορολογικό συντελεστή, η «απόδοση-προίκα» μεταβάλλεται. Έτσι, για εισόδημα άνω
των 8 εκατ. δραχμών η απόδοση στην τριετία από τη φοροαπαλλαγή είναι 10% (ή
500.000 δραχμές), με εισόδημα άνω των 4,5 εκατ. δραχμών είναι 7,5% (ή 375.000
δραχμές) και άνω των 2,85 εκατ. δραχμών είναι 3,75% (ή 187.500 δραχμές).


Και για μετοχές


Η φοροαπαλλαγή για όσους διακρατούν μετοχικά και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια για
τρία χρόνια αποτελεί το πρώτο βήμα μιας μεγαλύτερης δέσμης φορολογικών μέτρων.
Η δέσμη αυτή θα προβλέπει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση και ανάλογες
φοροελαφρύνσεις και σε άλλες μορφές επένδυσης, ακόμη και σε μετοχές. Σύμφωνα
με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς ήδη
έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν φορολογικές απαλλαγές για ειδικές κατηγορίες
μακροπρόθεσμων αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε επόμενη φάση εξετάζεται μια ευρύτερη
φορολογική μεταρρύθμιση για τις άμεσες επενδύσεις σε μετοχές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από