Ενα ασφαλιστικό συμβόλαιο μπορεί να παρέχει στον κάτοχό του την εξασφάλιση που
ζητούσε τη στιγμή που το επέλεξε, δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί παράλληλα
να του προσφέρει και τη δυνατότητα, αναλαμβάνοντας επενδυτικούς κινδύνους, να
στοχεύσει σε μεγαλύτερες αποδόσεις στη λήξη του.


Η μία μετά την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλάζουν σήμερα προσανατολισμό
και αντιλαμβανόμενες τις νέες συνθήκες της διεθνούς αγοράς δημιουργούν
προϊόντα Unit Linked.


Τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλιστικά συμβόλαια που συνδυάζουν τις αποδόσεις του
επενδυμένου κεφαλαίου με μια σειρά ασφαλιστικών καλύψεων.


Τα νέα αυτά ασφαλιστικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, τόσο στη διεθνή όσο
και στην ελληνική αγορά, και προσφέρουν στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα
επενδύσεων των χρημάτων που αποταμιεύουν σε εναλλακτικά χαρτοφυλάκια.


Τα Unit Linked είναι προϊόντα τα οποία απευθύνονται και σε παιδιά και σε
ενηλίκους. Ένα σημαντικό κομμάτι τους κατέχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα που
αφορούν τη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων, όμως μπορεί κανείς να
επιλέξει προϊόν που δεν έχει καμία συμμετοχή σε νοσοκομειακή περίθαλψη. Έτσι,
ένα προϊόν Unit Linked μπορεί να καλύπτει ανάγκες για ασφάλεια ζωής,
νοσοκομειακή περίθαλψη και περιπτώσεις σύνταξης και ανικανότητας για εργασία
του ασφαλιζομένου.


Διαφάνεια και ευελιξία


Όλα τα προϊόντα δημιουργούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες με βάση το
τρίπτυχο διαφάνεια - ευελιξία - ανταποδοτικότητα. Το τρίπτυχο αυτό παρέχει
στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα αφ' ενός να γνωρίζει την κατανομή των
ασφαλίστρων που καταβάλλει, όσον αφορά τις παροχές και το κόστος του
προγράμματος, και αφ' ετέρου να μεταβάλλει, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές του
ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες, τις ασφαλιστικές καλύψεις καθώς
και την αποταμίευση - επένδυση των χρημάτων του.


Με τα ασφαλιστικά προϊόντα της κατηγορίας Unit Linked ο πελάτης μπορεί ανά
πάσα στιγμή να αυξήσει ή να μειώσει την επένδυσή του, να μεταβάλει την
ασφαλιστική του κάλυψη ή και να αποσύρει χρήματα όταν τα έχει ανάγκη
(πραγματοποιώντας μερική εξαγορά του συμβολαίου του). Φυσικά, κάθε εταιρεία
έχει τη δική της πολιτική και επιτρέπει τη ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του
ποσού που έχει δαπανηθεί ορίζοντας εξ αρχής το χρονικό διάστημα. Συνήθως το
διάστημα αυτό ορίζεται στην πρώτη τριετία και ο ασφαλιζόμενος πληρώνει
προμήθεια όταν ρευστοποιεί νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου του.


Τα χαρακτηριστικά


Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών αυτών προϊόντων είναι ότι ο
πελάτης-ασφαλισμένος γνωρίζει επακριβώς την κατανομή των ασφαλίστρων όσον
αφορά το μέρος που επενδύεται, το μέρος που διατίθεται για την κάλυψη των
εξόδων και το μέρος που πηγαίνει για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
Επίσης, μπορεί να πραγματοποιήσει πρόσθετες εισφορές ή και να αναπροσαρμόσει
το ασφάλιστρό του.


Όσον αφορά τον τρόπο της επένδυσης, στην ουσία η λειτουργία ενός προϊόντος
Unit Linked δεν διαφέρει και πολύ από την απ' ευθείας επένδυση σε κάποιο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Μάλιστα, ανάλογα με το αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να
πραγματοποιήσει επενδύσεις με αυξημένο ή μειωμένο ρίσκο, μπορεί και να
επιλέξει το ανάλογο προϊόν.


Ο ασφαλιζόμενος επίσης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος που
έχει επιλέξει, όπως θα παρακολουθούσε την εξέλιξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στα
οποία ενδεχομένως έχει τοποθετήσει μέρος των χρημάτων του. Αυτό γίνεται
παρακολουθώντας την εξέλιξη της συνολικής αξίας του Unit Linked στο οποίο
συμμετέχει, μέσω των σχετικών δημοσιοποιήσεων στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο,
αφού η επένδυσή του δεν είναι τίποτε άλλο από επενδύσεις τύπου Αμοιβαίων
Κεφαλαίων.


Για όλα τα βαλάντια


Πάντως, το σημαντικό πλεονέκτημα για τον μέσο Έλληνα είναι ότι τα προϊόντα
αυτού του τύπου μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε, αφού απαιτούν μικρές
εισφορές, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του επενδυτή, προσφέρουν τη
δυνατότητα επενδύσεων σε επιλεγμένα κεφάλαια του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
ανάλογα με το είδος του προϊόντος, και τα ποσά που αποφέρουν στους επενδυτές,
εφόσον αυτοί επιλέξουν τη μακροχρόνια επένδυση, είναι πολλαπλάσια του ποσού
που έχουν καταβάλει.


Τα βασικά χαρακτηριστικά των Unit Linked1. Τα Unit Linked επενδύουν σε ένα «καλάθι» προϊόντων: σε ομόλογα και
έντοκα του Ελληνικού Δημοσίου, ακόμα και σε μετοχές. Συνήθως επενδύουν σε
διαμορφωμένα χαρτοφυλάκια, για τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γνωρίζει εξ
αρχής πού έχουν τοποθετηθεί και ποιο ποσοστό επένδυσης, ανά κατηγορία, έχουν πραγματοποιήσει.


2. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών προϊόντων Unit
Linked είναι αφ' ενός η διασπορά των επενδύσεων και αφ' ετέρου η δυναμική
διαχείριση χαρτοφυλακίου, με επιλογή από την εταιρεία των καταλληλότερων Α/Κ,
ώστε να υπάρχει η μέγιστη απόδοση στη λήξη τους για τον επενδυτή-ασφαλιζόμενο.


3. Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής έχουν όλα τα φορολογικά και
λειτουργικά οφέλη μιας επένδυσης που γίνεται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, δηλαδή
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.


4. Η συμμετοχή σε ένα προϊόν Unit Linked δεν σημαίνει εγγυημένες
αποδόσεις του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να το
αναφέρουν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι τη στιγμή που προτείνουν και παρουσιάζουν
στους πελάτες τους τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked.


5. Τα προγράμματα αυτά είναι αρκετά ευέλικτα και μπορούν να
προσαρμοστούν στις ανάγκες αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των
ενδιαφερομένων. Μάλιστα, σε κάποια από αυτά τα προϊόντα, οι ενδιαφερόμενοι
έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν όχι με μηνιαίες καταβολές αλλά σε δόσεις το
συμφωνηθέν ποσό, ακόμα και να συνδέσουν με την πιστωτική τους κάρτα τις
πληρωμές τους.


Επίσης έχουν τη δυνατότητα πρόσθετων καταβολών ή και αναπροσαρμογής του
ασφάλιστρου, έχονταςόμως πάντα την υποχρέωση καταβολής ενός μίνιμουμ ποσού.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από