Οι τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε μετοχές και
ομόλογα διεθνών χρηματιστηρίων και κεφαλαιαγορών εκτιμάται από ειδικούς ότι θα
προσελκύσουν το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων Ελλήνων επενδυτών. Αλλωστε, ο
«θάνατος» του εθνικού νομίσματος είναι η βασικότερη αιτία για την αναμενόμενη
στροφή των Ελλήνων στις ξένες αγορές. Οι επενδύσεις σε ξένα ομόλογα και
μετοχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, εξίσου όμως και επικίνδυνες.


Τη διετία που πέρασε, «πρωταθλητές» στα κέρδη αναδείχθηκαν τα Μετοχικά
Αμοιβαία προσφέροντας υψηλές αποδόσεις στους μεριδιούχους τους κατά την
περίοδο 1.1.1999-19.12.2000 (59,36% για τα εξωτερικού και 48,22% για τα
διεθνή). Μάλιστα, το καλύτερο από πλευράς αποδόσεως α/κ μετοχικού εξωτερικού
εξασφάλισε κέρδη στους επενδυτές που το προτίμησαν, την τελευταία διετία, της
τάξεως του 146,24%.


Αλλά και όλοι όσοι επέλεξαν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους με
μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες των
αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε συνάλλαγμα δεν έμειναν δυσαρεστημένοι,
αφού η μέση απόδοση διετίας υπερβαίνει το 30%. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει
από την εξέταση των στοιχείων που αφορούν στις αποδόσεις τις οποίες
εξασφάλισαν στους μεριδιούχους τους τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε
ξένες αγορές, από τις αρχές του 1999 έως τις 19.12.2000.


Εξαιρετικές όμως μέσες αποδόσεις της τάξεως του 32,25% και 29,63%,
αντιστοίχως, εξασφάλισαν και τα Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή Α/Κ, καθώς
επίσης και τα Μεικτά Εξωτερικού και Διεθνή με μέσες αποδόσεις διετίας 24,26%
και 23,15%, αντιστοίχως.


Όσον αφορά τις μέσες αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων
κυμάνθηκαν στο 23,11% για τα Διεθνή και στο 15,24% για τα Εξωτερικού.
Σημειωτέον ότι τα Μετοχικά α/κ (οι «πρωταθλητές» όλων των κατηγοριών)
επενδύουν σε μετοχές των εταιρειών ξένων χρηματιστηρίων, τα οποία κατά το
τελευταίο ενδεκάμηνο έχουν μπει σε μια πτωτική πορεία, λόγω της παρατεταμένης
νευρικότητας που χαρακτηρίζει τις διεθνείς χρηματαγορές.


Και παγίδες


Όμως οι διεθνείς αγορές κρύβουν και παγίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τρία
πρώτα, από πλευράς αποδόσεως στη διετία, Μετοχικά Διεθνή Α/Κ σημειώνουν
σημαντικές απώλειες από τις αρχές του έτους έως και -40,81%. Κάτι που σημαίνει
ότι η τοποθέτηση κεφαλαίων όταν γίνεται με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
αποδεικνύεται εξαιρετικά αποδοτική, ακόμη και αν μεσολαβούν πολύμηνες νευρικές
διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια.


Το ίδιο ισχύει και για τα τέσσερα πρώτα σε απόδοση διετίας Μετοχικά
Εξωτερικού. Σε αυτήν την περίπτωση και τα τέσσερα αμοιβαία, αν και υφίσταντο
απώλειες έως και -12,58% στο διάστημα από 1.1.2000 έως 19.12.2000, κατάφεραν
να τις ενσωματώσουν στα κέρδη της τελευταίας διετίας, αποδεικνύοντας ότι
κερδισμένος είναι όποιος επενδύει σε βάθος χρόνου.


Τα πλεονεκτήματα


Το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα φέρει πιο κοντά τους Έλληνες επενδυτές σε
ευκαιρίες που εμφανίζονται στις παγκόσμιες αγορές. Ωστόσο, αν και η ελληνική
οικονομία βρίσκεται και επίσημα στον αστερισμό του ευρώ, όποιος θέλει να
επενδύσει σε αυτές τις αγορές δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αναλαμβάνει τον
κίνδυνο από τις αλλαγές τών ισοτιμιών των νομισμάτων τών εκτός της ζώνης του
ευρώ χωρών.


Φυσικά ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται από τις περισσότερες ευκαιρίες που
έχει ο επενδυτής να επιτυγχάνει μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου. Σύμφωνα με
τον διευθύνοντα σύμβουλο της Citi ΑΕΔΑΚ κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, αν ένας
επενδυτής είχε τοποθετήσει τα κεφάλαιά του από το 1969 έως το 1999 σε
ευρωπαϊκά έντοκα γραμμάτια (με μέσο ετήσιο πληθωρισμό 3,4%), θα πετύχαινε μέση
ετήσια απόδοση της τάξεως του 6,2%. Αν ο ίδιος επενδυτής είχε τοποθετήσει τα
κεφάλαιά του για το ίδιο διάστημα σε μακροπρόθεσμα ομόλογα, η μέση ετήσια
απόδοση θα έφθανε στο 8,1%. Αν όμως είχε συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό του και
μετοχές, θα πετύχαινε αύξηση της απόδοσής του σε 11,3%.


Ένας κανόνας


Ο γενικός κανόνας τον οποίο όλοι οι επενδυτικοί σύμβουλοι σε όλον τον κόσμο
προβάλλουν ως αρχή, είναι η διασπορά του κινδύνου με στόχο τη μείωση του
αναλαμβανόμενου κινδύνου από την πλευρά του επενδυτή.


Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, αν κάποιος είχε επιλέξει να τοποθετηθεί
αποκλειστικά σε ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται κατά 50% από
μετοχές και κατά 50% από ομόλογα, θα είχε στην 30ετία μέση ετήσια απόδοση της
τάξεως του 10,9%. Αντίθετα, αν είχε επιλέξει ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, το
οποίο αποτελείται κατά 19% από ευρωπαϊκές μετοχές, 19% από μετοχές της
Βρετανίας, 11% από μετοχές των ΗΠΑ και 8% από μετοχές της Ιαπωνίας, θα αύξανε
τη μέση ετήσια απόδοσή του σε 11,5%.


Ένας άλλος κίνδυνος για τον μικρό επενδυτή προέρχεται από την αδυναμία του να
ενημερώνεται εγκαίρως για τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να τοποθετείται σχεδόν
πάντα εκεί όπου υπήρχε μεγάλη παρελθούσα απόδοση.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από