Σε μία εβδομάδα σημειώθηκαν 37 αλλαγές στα ποσοστά βασικών μετόχων σε 20
εισηγμένες εταιρείες. Από αυτούς, οι 10 αύξησαν το ποσοστό τους, 18 το
μείωσαν, ενώ 9 απέκτησαν ποσοστό άνω του 5% και προστέθηκαν στο μετοχολόγιο
της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι βασικοί μέτοχοι είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα (εταιρείες) που κατέχουν άνω του 5% των μετοχών μιας εισηγμένης
εταιρείας. Οι μεταβολές αυτές είναι μικρές και αφορούν τα ποσοστά που
γνωστοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο στις 15 Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με εκείνα
της 8ης Δεκεμβρίου 2000. Από τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το
Χρηματιστήριο, προκύπτει ότι η Εμπορική Τράπεζα μείωσε το ποσοστό της σε
72,83% από 88,65% στη Φοίνιξ ΑΕΕΓΑ, όπως επίσης και ο Όμιλος Ασπίς Πρόνοια
στην Ασπίς Επενδυτική (από 63,21% σε 60,57%). Από την άλλη, η Τέλεσις ΑΧΕ
αύξησε το ποσοστό της σε 13,13% (από 10,06%) στη Δίας ΑΕΕΧ.


Η Alpha Trust


Η Alpha Trust Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε. και η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ μείωσαν κάτω
από 5% το ποσοστό τους στην Alpha Trust-Asset Manager Fund ΑΕΕΧ, ενώ το αύξησε
στο 35,059% (από 9,77%) η Alpha Trust Συμμετοχών Α.Ε. Ο κ. Θ. Φέσσας μείωσε το
ποσοστό του σε 8,29% (από 8,55%) στη Unifon, ενώ ο όμιλος Κλωνατέξ το αύξησε
(από 41,51% σε 44,59%) στην εταιρεία Γιάννης Γιαννούσης ΑΒΕΕ. Ο κ. Κ. Καρπίδας
αύξησε το ποσοστό του από 14,01% σε 15,1% στην εταιρεία Αθηνά ΑΕΒ&ΤΕ, όπως
και η Unilever Hellas ΑΒΕΕ στην Ελαΐς (από 8,42% σε 10,24%).


Ο όμιλος Ιχθυοτροφεία Σελόντα κατέχει το 7,37% της Νηρεύς, ενώ η Χαϊδεμένος
Α.Σ. αύξησε το ποσοστό της σε 10,667% (από 39,79%) στη Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ. Στην
εισηγμένη εταιρεία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ μειώθηκε το ποσοστό της Αστήρ
ΑΞΕ (σε 22,7% από 27,77%) και αυξήθηκε της Εθνικής Τράπεζας (σε 56,12% από
51,02%). Στην Αθηναία μείωσαν το ποσοστό τους η Γρ. Σαράντης (σε 9,4% από
53,95%) και τα ΚΑΕ (κάτω από 5%), ενώ η Singular και η Γερμανός απέκτησαν
ποσοστό 24,43% και 47,24, αντίστοιχα. Στην Αλυσίδα αύξησε το ποσοστό της η
Deal-FX Α.Ε. (σε 12,29% από 7,92%), όπως και ο κ. Δ. Σπυράκης (σε 16,237% από
11,028%).


Η ΕΤΜΑ


Στο 53,56% αύξησε το ποσοστό της η ΕΤΜΑ (από 40,7%) στην ΕΛΛΑΤΕΞ, ενώ σε
μειώσεις ποσοστών προχώρησαν οι κ.κ. Ν. Δενδρινός και Ι. Δενδρινός (κάτω από
5% και σε 26,008% αντίστοιχα) στην εταιρεία Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι. Στην
ίδια εταιρεία μείωσε επίσης το ποσοστό της η Lewis Nigel (σε 20,33% από
29,72%), ενώ η Νηρεύς απέκτησε το 21,5%. Στην Ικτίνος μειώθηκε το ποσοστό του
κ. Ε. Χαϊδά (σε 63,24% από 79,25%), ενώ η Marfin ΑΕΠΕΥ απέκτησε το 5%. Επίσης,
στην CPI η ΟΚΙ Europe Ltd απέκτησε το 8,63%, η Bansara ltd το 54,98% και η
World Explorer Intnl S.Α. το 17,26%. Στο 30,76% από 37,77% μείωσε το ποσοστό
του η Πουλιάδης & Συνεργάτες ΑΕΒΕ στην Quality & Reliability ΑΒΕΕ.
Επίσης, στην Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις μείωσε το ποσοστό σε 50,39% η
Τράπεζα Πειραιώς και απέκτησε το 15% η Prodefin Α.Ε. Στην εταιρεία Spider
μείωσαν το ποσοστό τους οι κ.κ. Ε. Πέτσιος, Κ. Πέτσιος, Ε. Πέτσιος και Θ.
Πέτσιος σε 20,289%, 9,78% και 7,7%, αντίστοιχα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από