Είναι γεγονός ότι οι επενδυτές θα ήθελαν να εκμεταλλευθούν κάθε ευκαιρία στην
προσπάθειά τους να αποκομίσουν κέρδη, ακόμα και με τις μικρότερες δυνατές
τοποθετήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν στη
διάθεσή τους ίσως είναι απαγορευτικό για να προχωρήσουν σε ορισμένες
δελεαστικές, για τις αποδόσεις τους, επιλογές. Όμως, υπάρχουν πλέον στην αγορά
προϊόντα, τραπεζικά ή ασφαλιστικά, που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των
μικρών κεφαλαίων.


Υψηλές αποδόσεις και πλήθος παροχών δίνουν οι τράπεζες στους καταθέτες που
επιλέγουν τα επενδυτικά-καταθετικά προϊόντα, τα οποία έβγαλαν στην αγορά τον
τελευταίο χρόνο. Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας εξασφαλίζουν στους επενδυτές
αποδόσεις υψηλότερες των παραδοσιακών καταθετικών λογαριασμών και προσφέρονται
σε δραχμές και σε ευρώ.


Τα καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες
προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις, με ελάχιστη παροχή την εγγύηση του αρχικά
κατατεθειμένου κεφαλαίου. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό ορισμένων επενδυτικών
καταθετικών λογαριασμών των τραπεζών είναι η διασύνδεσή τους με τους δείκτες
μεγάλων χρηματιστηρίων της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας. Σε άλλα προϊόντα
συναντάται ο συνδυασμός με επενδύσεις σε τίτλους, ελληνικούς ή ξένους, ώστε να
επιτυγχάνεται μια ελάχιστη διασφάλιση.


Παρακολουθώντας κανείς την ελληνική αγορά μπορεί να εντοπίσει τέτοιους
λογαριασμούς, που προσφέρουν καλές αποδόσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι
πρόσθετες παροχές που δίνουν υπό μορφή προσφορών οι τράπεζες για καθένα από τα
προϊόντα τους. Η έκδοση μπλοκ επιταγών, η δωρεάν συνδρομή για κάποια πιστωτική
κάρτα και το όριο υπερανάληψης είναι μερικές από τις συνήθεις προσφορές, οι
οποίες δίνονται προκειμένου να ενισχυθεί το προϊόν και να πεισθεί για την
επιλογή του το καταναλωτικό κοινό.


Προϊόν της κατηγορίας αυτής είναι ο προνομιακός λογαριασμός ΠΡΙΜ 15 της
Τράπεζας Πειραιώς. Ο λογαριασμός αυτός συνδυάζει την απόδοση προθεσμίας και
την υπερ-απόδοση με βάση πάντα την αύξηση του Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών και ποτέ τη μείωσή του. Προσφέρει, δηλαδή, το συμφωνημένο επιτόκιο
προθεσμίας, εγγυημένο για τους επόμενους 6 ή 12 μήνες, χωρίς να επηρεάζεται
από πιθανές μειώσεις των τραπεζικών επιτοκίων ή πτώσεις του Δείκτη του
Χρηματιστηρίου, με την προοπτική αυξημένης απόδοσης ανάλογα με την αύξηση του
Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το ελάχιστο ποσό έναρξης είναι τα
5.000.000 δραχμές και μέγιστο τα 100.000.000 δραχμές. Ο λογαριασμός αυτός
επιτρέπει στον καταθέτη να συμμετέχει σε όλες τις δημόσιες εγγραφές χωρίς να
χάνει τους τόκους του, δεν επηρεάζεται η συμφωνημένη απόδοση του λογαριασμού
από πιθανή πτώση του Δείκτη ΧΑΑ, ενώ από τη συμφωνημένη απόδοση ο επενδυτής
απολαμβάνει άλλο ένα 15% επί της θετικής μεταβολής του Δείκτη. Ένας άλλος
προνομιακός λογαριασμός είναι ο λογαριασμός PREMIUM της NOVA Bank, ο οποίος
παρέχει στους καταθέτες μια σειρά διευκολύνσεων και θεωρείται ευέλικτος, και
είναι κατάλληλος για καταθέτες που έχουν τη δυνατότητα διατήρησης υψηλών
υπολοίπων στον λογαριασμό τους. Στα προνόμια του λογαριασμού PREMIUM
περιλαμβάνονται κλιμακούμενα επιτόκια, μηνιαία απόδοση των τόκων, έκδοση
προσωπικού καρνέ επιταγών, επιπλέον ρευστότητα (όριο υπερανάληψης) για κάλυψη
απρόβλεπτων αναγκών και δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών.


Ασφαλιστικά προϊόντα


Τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες από τα ασφάλιστρα που
πληρώνουν οι πελάτες επενδύονται σε μετοχές, ομόλογα, ετήσια γραμμάτια του
Δημοσίου, repos και swaps, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα
συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με
άλλα, που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην περιοδικότητα καταβολής των
προβλεπομένων ασφαλίστρων, καθώς και στο ύψος τους. Σημαντικές διαφορές
υπάρχουν και στον τρόπο πληρωμής του ασφαλισμένου των παροχών που δικαιούται.
Στα περισσότερα προγράμματα αυτής της κατηγορίας οι ασφαλιστικές εταιρείες
παρέχουν και κάλυψη ασφάλισης ζωής. Το κεφάλαιο ασφάλισης αποτελεί επιλογή των
ασφαλισμένων, επηρεάζει όμως το ύψος των ασφαλίστρων που θα καταβάλει ο
πελάτης. Μέρος του ασφαλίστρου που οι ασφαλιζόμενοι καταβάλλουν για τη
συμμετοχή τους σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, συνήθως επενδύεται σε μερίδια
ειδικών αμοιβαίων κεφαλαίων.


Άλλα συνταξιοδοτικά προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών δημιουργούν υπεραξίες
στον ασφαλισμένο με την απόδοση μερισμάτων που εξαρτώνται από την υπεραπόδοση
των αποθεμάτων της εταιρείας. Πάντως, το μέρος του συνολικού ασφαλίστρου που
δεν επενδύεται αντιστοιχεί στο κόστος κάλυψης όλων των ασφαλιστικών κινδύνων
που έχουν επιλεγεί, εκτός του κεφαλαίου σύνταξης. Η απόδοση αυτή για τον
ασφαλιζόμενο προκύπτει από τη σύνθεση του προϊόντος με τις αποδόσεις των
κεφαλαίων που οι ασφαλιστικές εταιρείες βάζουν στην κεφαλαιαγορά.


Σε κάθε στάδιο οι ασφαλισμένοι μπορούν να παρέμβουν στο συνταξιοδοτικό τους
πρόγραμμα αυξάνοντας, μειώνοντας ή μεταβάλλοντας τις επενδύσεις τους. Οι
ασφαλιζόμενοι σε προγράμματα συνταξιοδότησης καλούνται εξαρχής να επιλέξουν
εκείνο που πιστεύουν ότι θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Μπορούν, λοιπόν, να
επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή της αξίας του επενδυτικού λογαριασμού του unit
linked προϊόντος τους, το οποίο στη λήξη του ­ σε πολλές περιπτώσεις ­
προσαυξάνεται με πρόσθετα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (bonus).


Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι μπορούν επίσης να επιλέξουν τη μετατροπή της
αξίας του επενδυτικού τους λογαριασμού σε ισόβια σύνταξη (εγγυημένη για κάποια
χρόνια ή και όχι) ή να ρευστοποιήσουν ένα μέρος της αξίας του και να λάβουν
μικρότερη ισόβια σύνταξη, κατά τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από