«Παρών» στις ραγδαίες εξελίξεις που κυοφορούνται εν όψει της απελευθέρωσης της
ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών δηλώνει ο Όμιλος Πουλιάδη, οποίος βρίσκεται
ήδη σε φάση διαπραγματεύσεων για τη συμμετοχή του σε μεγάλο επιχειρηματικό
σχήμα, το οποίο θα παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες με πανελλαδική κάλυψη.


Μιλώντας στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Αθανάσιος Πουλιάδης
επισημαίνει ότι «μας ενδιαφέρει ο ευρύτερος χώρος των τηλεπικοινωνιών με
πανελλαδική κάλυψη», ενώ διευκρινίζει ότι ο Όμιλος εξετάζει τη δημιουργία
εναλλακτικών επιχειρηματικών σχημάτων, τα οποία θα είναι σε θέση να προσφέρουν
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στη συγκλίνουσα αγορά της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών.


Το ενδιαφέρον του Ομίλου για την ευρύτερη αγορά τηλεπικοινωνιών επισημαίνεται
και από το γεγονός των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ήδη στη συγκεκριμένη
αγορά, όπου μέσω της Poyliadis Phone Card, της πρώτης ελληνικής κάρτας,
παρέχει υπηρεσίες διεθνών συνδιαλέξεων.


Η συμμετοχή αλλά και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και στην αγορά
τηλεπικοινωνιών δεν είναι, βέβαια, τυχαία, καθώς ­ όπως αναφέρει ο κ.
Πουλιάδης ­ «λόγω της απελευθέρωσης, από 1/1/2001, των τηλεπικοινωνιών, θα
πραγματοποιηθούν σημαντικές συνέργιες στον χώρο της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών».


Για τους άμεσους επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου στον χώρο της
πληροφορικής, ο ιδρυτής και επικεφαλής του αποκαλύπτει ότι η ισχυροποίησή του
στον τομέα του λογισμικού, η επέκταση των δραστηριοτήτων του στις αγορές του
εξωτερικού, καθώς και η διείσδυσή του σε νέους τομείς θα επιδιωχθούν μέσω νέων
στρατηγικών συμμαχιών και εξαγορών. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος προχώρησε στην
εξαγορά της εταιρείας Syntax, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά
πληροφορικής.


Στις τηλεπικοινωνίες


Για την ενίσχυση της θέσης και της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου
στην ευρύτερη αγορά των τηλεπικοινωνιών, ο κ. Πουλιάδης, αφού επισημαίνει ότι
«το ενδιαφέρον μας για τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την αγορά των
τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητο», υπενθυμίζει ότι οι
δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν εδώ και δέκα χρόνια, αρχικά με την ίδρυση
ξεχωριστής διεύθυνσης τηλεπικοινωνιών και στη συνέχεια με τη συμφωνία του
Ομίλου με τη Motorola για τη διάθεση των GSM συσκευών, καθώς και της κάρτας
διεθνών συνδιαλέξεων, της Pouliadis Phone Card. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην εταιρεία Intraconnent, η οποία
δραστηριοποιείται στο ευρύτερο φάσμα των υπηρεσιών τηλεφωνίας. Η ανάπτυξη
στρατηγικών συμμαχιών για την απόκτηση σημαντικού μεριδίου στην ταχέως
αναπτυσσόμενη αγορά τηλεπικοινωνιών αποτελεί μονόδρομο για τις ενδιαφερόμενες
εταιρείες καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Πουλιάδης, «λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης
αλλά και του μεγέθους του χώρου των τηλεπικοινωνιών, πιστεύουμε στη δημιουργία
μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων, που θα έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν ευρύ
φάσμα υτηρεσιών».


Για τη διαμόρφωση των μεγάλων αυτών επιχειρηματικών σχημάτων, διευκρινίζει ο
κ. Πουλιάδης, «είναι απαραίτητες οι συμμαχίες και οι συνεργασίες μεταξύ των
ομίλων που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο των νέων τεχνολογιών».


Στο Ίντερνετ


Για την ευρύτερη αγορά του Ίντερνετ η οποία παρουσιάζει ετήσιους ρυθμούς
ανάπτυξης άνω του 300%, ο κ. Πουλιάδης επισημαίνει κατ' αρχήν ότι «η διείσδυση
του Ίντερνετ και του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό αλλάζουν το επιχειρηματικό σκηνικό, καθώς αποτελούν σημαντικό
κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας».


Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Ομίλου στα δρώμενα της αγοράς του Ίντερνετ,
επισημαίνει ότι, ύστερα από επενδύσεις και στρατηγική δραστηριοποίηση αρκετών
ετών, διαθέτει σήμερα μια επιχειρηματική ομάδα που αποτελείται από τις
εταιρείες Cyberse, Globo, Impact, Nestmart και Altanet, oι οποίες παρέχουν
υπηρεσίες στους τομείς των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των internet portals και
του wap.


Η αγορά πληροφορικής


Αναλύοντας τους στόχους και τη στρατηγική του Ομίλου στον χώρο της
πληροφορικής, ο κ. Πουλιάδης αναφέρει: «Η στρατηγική μας για το 2000 είναι η
διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της σημαντικής θέσης που κατέχουμε στην αγορά
του τομέα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, καθώς και η ανάπτυξη της
κατάλληλης υποδομής.


Επιπλέον, στόχος μας είναι η περαιτέρω ισχυροποίησή μας στον χώρο του
λογισμικού και η επέκτασή μας στο εξωτερικό, ενώ στα άμεσα σχέδιά μας
εντάσσονται ειδικότερα ο χώρος του τουριστικού λογισμικού, της εκπαίδευσης και
ο τομέας της υγείας. Για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών μας στόχων
πραγματοποιούμε συμμαχίες, συνεργασίες και εξαγορές, όπως είναι ­ για
παράδειγμα ­ η πρόσφατη συμμετοχή μας στην εταιρεία Syntax, η οποία
δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής».


«Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν», επισημαίνει ο κ. Πουλιάδης, «από
τη μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς χρειάζονται ισχυροί όμιλοι, που θα
μπορούν να αντεπεξέλθουν στη μεγάλη ζήτηση αλλά και στις εξειδικευμένες
ανάγκες. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει στις
μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς».


Οι παράγοντες που θα δώσουν νέα δυναμική στην ελληνική αγορά πληροφορικής
είναι, κατά τον κ. Πουλιάδη, η σύγκλιση των τεχνολογιών, η απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών, η διάδοση του Ίντερνετ, ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα,
η περαιτέρω διείσδυση της πληροφορικής στα σχολεία, το Γ' ΚΠΣ, η Ολυμπιάδα του
2004 και η υιοθέτηση του ευρώ».


Επιπλέον, σημειώνει ο κ. Πουλιάδης, «λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της
θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο και στην εισαγωγή και προώθηση των νέων τεχνολογιών στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κατά συνέπεια τα οφέλη των ελληνικών εταιρειών
πληροφορικής που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή θα είναι σημαντικά».


Οι στόχοι


Παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος Πουλιάδη είναι σήμερα από τους μεγαλύτερους
ελληνικούς ομίλους πληροφορικής, ο πρόεδρός του δεν δείχνει να επαναπαύεται
στα όσα μέχρι σήμερα έχει επιτύχει ως επιχειρηματίας, καθώς εκτιμά ότι «στον
κλάδο της πληροφορικής και της Νέας Οικονομίας γενικότερα τίποτε δεν πρέπει να
θεωρείται δεδομένο και κεκτημένο και έτσι ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι
εκπλήρωσε τους στόχους του και βρίσκεται στο στάδιο της συγκομιδής των καρπών
των προσπαθειών του. Πρόκειται για έναν χώρο που από τη φύση του θέτει συνεχώς
νέους στόχους και οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, που οι μακροπρόθεσμοι
στόχοι για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των νέων
τεχνολογιών αφορούν μικρότερα χρονικά διαστήματα, σε σύγκριση με άλλους τομείς
της αγοράς».


Ποιος είναι ο Αθανάσιος Πουλιάδης



Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομώνυμου ομίλου, ο κ. Αθανάσιος
Πουλιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και, αφού απέκτησε δίπλωμα μηχανικού από
το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.


Μέχρι και το 1979 ο κ. Πουλιάδης εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος ελληνικών
και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ το 1980 προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας
Πουλιάδης & Συνεργάτες, με αντικείμενο δραστηριότητας την αντιπροσώπευση
και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.


Με την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας
αυτής, είναι επικεφαλής ενός Ομίλου ο οποίος αποτελείται από 45 εταιρείες που
καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς της αγοράς πληροφορικής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από