Περιορισμένη είναι η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στη Σοφοκλέους. Η τάση
όσων συμμετέχουν είναι μεικτή, καθώς άλλοι αγοράζουν και άλλοι πωλούν μετοχές.


Σε αντίθεση με το παρελθόν, όμως, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι τοποθετούνται σε
σημαντικό βαθμό σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης όπως είναι οι Τράπεζες
και οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών μεσαίας
κεφαλαιοποίησης που συμμετέχουν σε δείκτες διεθνών επενδυτικών οίκων.


Αυτό επισημαίνουν στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, τα οποία προσθέτουν
ακόμη ότι η ανησυχία από τις εξελίξεις στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς σε
συνδυασμό με τη σημαντική υποχώρηση του Γενικού Δείκτη από το ιστορικό υψηλό
των 6.350 μονάδων έχει οδηγήσει πολλούς επενδυτές στην απόφαση να απέχουν από
την αγορά. Η ανησυχία των επενδυτών για την πορεία της Σοφοκλέους φαίνεται
εξάλλου και από τους κωδικούς που ανοίγονται σε μηνιαία βάση στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών.


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τους τελευταίους τρεις μήνες σημειώθηκε
σημαντική μείωση στις νέες μερίδες, οι οποίες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο του 2000 δεν ξεπέρασαν τις 25.000.

Γιώργος Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αγροτική ΑΧΕ: «Αρκετοί
ιδιώτες επενδυτές έχουν επανατοποθετηθεί σε μετοχές εταιρειών μεγάλης και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης»


Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 1999, όταν ο Γενικός
Δείκτης στο Χρηματιστήριο κατέγραφε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι νέες μερίδες
άγγιξαν τις 300.000. Υπενθυμίζεται ότι κάθε επενδυτής μπορεί έχει μία και
μοναδική μερίδα στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε αντίθεση με τους κωδικούς
στις χρηματιστηριακές εταιρείες.


Σημαντική μείωση, ωστόσο, παρατηρείται στις νέες μερίδες σε σύγκριση με τους
προηγούμενους μήνες του 2000.


Έτσι, ενώ σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο οι νέες μερίδες
δεν έπεσαν κάτω από τις 56.000 (Ιανουάριος) φθάνοντας έως και τις 144.171
(Ιούνιος), τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο οι νέες μερίδες ήταν
8.109, 5.070 και 10.949 αντίστοιχα.


Εξάλλου, σημαντική μείωση παρατηρείται στον αριθμό των μερίδων που ανοίγονταν
κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση. Έτσι, για το 2000, τον Ιανουάριο ανοίγονταν
2.582 μερίδες, τον Φεβρουάριο 2.873 μερίδες, τον Μάρτιο 2.339 μερίδες, τον
Απρίλιο 710 μερίδες, τον Μάιο 622 μερίδες, τον Ιούνιο 543 μερίδες, τον Ιούλιο
369 μερίδες, τον Αύγουστο 230 μερίδες και τον Σεπτέμβριο 467 μερίδες.


Τι αγοράζουν

Γιώργος Καρούσσος, διευθυντής τμήματος ανάλυσης της CFS ΑΧΕ: «Οι ιδιώτες
επενδυτές παρακολουθούν με μεγαλύτερη προσοχή την αγορά»


Οι ιδιώτες επενδυτές είναι σήμερα πολύ πιο ώριμοι από το παρελθόν. Σε αυτό
συμφωνούν οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί αναλυτές, οι οποίοι επισημαίνουν
ακόμη ότι οι επενδυτές αυτοί προτιμούν πλέον να αγοράζουν αφού διαμορφωθεί
κάποια τάση στην αγορά και δεν αποτελούν την κινητήρια δύναμη κάθε ανόδου.
Όπως δηλώνει στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αγροτική
Χρηματιστηριακή κ. Γιώργος Δημητρίου, πολλά μικρά χαρτοφυλάκια τοποθετούνται
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με βραχυπρόθεσμη ή το πολύ μεσοπρόθεσμη
προοπτική. «Αρκετοί ιδιώτες επενδυτές πωλούν διάφορες μετοχές που είχαν
αγοράσει παλαιότερα και επανατοποθετούνται σε βαριά χαρτιά και άλλες μετοχές
με υγιή θεμελιώδη μεγέθη», σημειώνει ο κ. Δημητρίου και προσθέτει: «Η
αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων αποτελεί πρακτική που ακολουθούν πολλοί επενδυτές.
Άλλοι όμως προτιμούν ακόμη να απέχουν από την αγορά, όπως φαίνεται και από την
αξία των συναλλαγών που σημειώνει αυξομειώσεις παραμένοντας αρκετές
συνεδριάσεις κάτω από τα 100 δισ. δραχμές».


Τη «στροφή» αρκετών μικρών χαρτοφυλακίων σε μετοχές εταιρειών μεγάλης και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης «βλέπει» και ο διευθυντής του τμήματος ανάλυσης της
εταιρείας CFS ΑΧΕ κ. Γιώργος Καρούσσος: «Παλαιότερα πολλοί επενδυτές
προσδοκούσαν να κερδίσουν σημαντικές αποδόσεις που έφθαναν ακόμη και το 100%
της αξίας μιας μετοχής, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα που κυμαινόταν από έναν
έως και τρεις μήνες περίπου. Τώρα βλέπουν όμως τις επενδύσεις τους με άλλο
μάτι και δίνουν περισσότερες εντολές συγκριτικά για αγορές βαριών χαρτιών,
όπως είναι οι Τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες.


Εξάλλου, περισσότερες τοποθετήσεις γίνονται σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι ιδιώτες επενδυτές ωστόσο αγοράζουν με μεγαλύτερη
διστακτικότητα, προτιμώντας να ακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά παρά να
είναι οι ίδιοι η δύναμη που θα την κατευθύνει.


Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιο ώριμοι σε σκέψη». Ο ίδιος προσθέτει ακόμη ότι οι
ιδιώτες προτιμούν τις μετοχές εταιρειών που συμμετέχουν στον αναθεωρημένο
δείκτη για την Ελλάδα του διεθνούς επενδυτικού οίκου Morgan Stanley. Μάλιστα,
αυξημένο ενδιαφέρον υπάρχει για τις μετοχές του δείκτη με τη μικρότερη
κεφαλαιοποίηση.


Την εκτίμηση αυτή κάνει εξάλλου ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της εταιρείας
Ακρόπολις ΕΠΕΥ κ. Θόδωρος Πρινιωτάκης. Όπως επισημαίνει, «αυτό το διάστημα
δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο αρκετά λιγότεροι ιδιώτες επενδυτές σε
σύγκριση με το παρελθόν. Οι κινήσεις τους μπορούν να χαρακτηριστούν
περισσότερο ως αναγνωριστικές. Από τα μικρότερα χαρτοφυλάκια υπάρχει πλέον
μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον όσον αφορά μετοχές εταιρειών μεγάλης και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες συγκεντρώνουν εξάλλου το ενδιαφέρον των
θεσμικών εγχώριων αλλά και ξένων επενδυτών».


Κύκλοι της αγοράς δεν παραλείπουν να επισημαίνουν ότι το κριτήριο για την
αγορά μιας μετοχής δεν πρέπει να είναι μόνο η απόλυτη τιμή της όπως αυτή
αναγράφεται στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Αντίθετα, οι ειδικοί συνιστούν η
επιλογή να γίνεται με βάση τη σχέση της τιμής κάθε μετοχής με τα κέρδη που
παρουσιάζει η συγκεκριμένη εταιρεία.


Τα μικρότερα χαρτοφυλάκια είναι εκείνα που είναι πιο ευάλωτα από τυχόν
αστάθεια που επικρατεί στην αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή η ψυχολογία των
ιδιωτών επενδυτών είναι κατά κανόνα πιο ευμετάβλητη από τις διακυμάνσεις στις
τιμές των μετοχών. Παρά τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά μέσα στον
Σεπτέμβριο, ιδιαίτερα μετά την είσοδο κεφαλαίων από το εξωτερικό, αρκετοί
επενδυτές παραμένουν διστακτικοί προτιμώντας πολλές φορές να κρατούν τις
θέσεις τους ή να προχωρούν σε επιλεγμένες αγορές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από