Ο κ. Φέσσας διατυπώνει στη συνέντευξή του την πρόθεση του ομίλου Quest να
δραστηριοποιηθεί και στο χώρο της παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, μέσω
της συμμετοχής του σε επιχειρηματικό σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει μία από τις
άδειες ασύρματης τηλεφωνίας. Παράλληλα, εκτιμά ότι -αργά ή γρήγορα - ο
επιχειρηματικός χάρτης στην ελληνική αγορά πληροφορικής θα αλλάξει άρδην,
καθώς θα υπάρξουν και στην Ελλάδα φαινόμενα συνεργασιών, συμμαχιών ή ακόμη και
συγχωνεύσεων μεταξύ των μεγάλων ομίλων του κλάδου.


Ακόμη, ο επικεφαλής του ομίλου Quest, ο οποίος δαπάνησε μέσα στο 1999 περίπου
28 δισ. δρχ. για τη χρηματοδότηση των νέων συμμετοχών του σε ελληνικές και
ξένες εταιρείες του χώρου της νέας οικονομίας, καθιστά σαφές ότι ο κύκλος των
εξαγορών δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ και οι μελλοντικές κινήσεις της Info
Quest, μητρικής εταιρείας του ομίλου, θα αφορούν εταιρείες μεγάλου μεγέθους ή
εκείνες που θα προσθέτουν σημαντική τεχνογνωσία σε μια κάθετη αγορά.


Ο όμιλος Quest, επισημαίνει ο κ. Φέσσας, θα συνεχίσει την επέκταση των
δραστηριοτήτων του στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως σε αυτές των
Βαλκανίων, όπου προς το παρόν κινείται με βήματα αργά αλλά προσεκτικά.


Ο πρόεδρος της Info Quest εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές
ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτιμά ότι η
επικείμενη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο
τους ρυθμούς ανάπτυξης της παραπάνω αγοράς.


Συνοψίζοντας τους άμεσους επιχειρηματικούς στόχους του ομίλου, επισημαίνει ότι
αυτοί είναι η διεύρυνση των μεριδίων που κατέχει σήμερα τόσο στο κομμάτι της
πληροφορικής όσο και σε αυτό των τηλεπικοινωνιών.


Σε τηλεπικοινωνίες και Ίντερνετ


Αναλύοντας τους στόχους του ομίλου για την αγορά τηλεπικοινωνιών- Ίντερνετ ο
κ. Θεόδωρος Φέσσας επισημαίνει πως «είναι γεγονός ότι ο όμιλος ενδιαφέρεται
έντονα για την αγορά τηλεπικοινωνιών στην οποία άλλωστε δραστηριοποιείται εδώ
και επτά χρόνια μέσω διαφόρων εταιρειών θυγατρικών και συνδεδεμένων με τον
όμιλο, και πρόθεσή του είναι να διεκδικήσει μία από τις άδειες της ασύρματης
τηλεφωνίας κατά πάσαν πιθανότητα σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους
φορείς». Απαντώντας στο ερώτημα για το ποιοι είναι οι ευρύτεροι
επιχειρηματικοί στόχοι του ομίλου για την ευρύτερη αγορά των τηλεπικοινωνιών ο
κ. Φέσσας, αφού διευκρινίζει ότι «οι αγορές πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και
μέσων μαζικής ενημέρωσης συγκλίνουν και θα αποτελούν σύντομα ένα ενιαίο
σύνολο» επισημαίνει ότι «ο όμιλος Quest κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά
πληροφορικής στην Ελλάδα ενώ επιπλέον διαθέτει ήδη ευρύτατη ποικιλία
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών».


Ειδικότερα, ο στόχος του ομίλου για την αγορά αυτή, πέραν της διεκδίκησης
άδειας ασύρματης τηλεφωνίας, είναι «ο εμπλουτισμός των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών που παρέχουμε στους επαγγελματίες κυρίως πελάτες μας, συμμετέχοντας
σε κάθε νέα τεχνολογία που υποστηρίζει την σύγκλιση της πληροφορικής με τις
τηλεπικοινωνίες, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι επικοινωνίες ευρέως
φάσματος».


Για τους στόχους του ομίλου στην αγορά του Ίντερνετ, στην οποία
δραστηριοποιείται μέσω της Hellas On Line, ο κ. Φέσσας επισημαίνει ότι η
συγκεκριμένη εταιρεία επικεντρώνει τις δραστηριότητές της προς το παρόν στην
«περαιτέρω ανάπτυξη του φάσματος των σημερινών δραστηριοτήτων της πριν
επεκταθεί σε άλλους τομείς».


Η Hellas On Line, στην οποία συμμετέχουν με ίσα ποσοστά ο όμιλος της Eurobank
και η Unifon, δεν δραστηριοποιείται μόνο στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο
Ίντερνετ αλλά σχεδιάζει εφαρμογές ιστοσελίδων ενώ παράλληλα φιλοξενεί και
εφαρμογές τρίτων.


Επίσης η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της Hypertech, αναπτύσσει πλήθος λύσεων
software που ποικίλλουν, από την σχεδίαση portals μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο
και τις εφαρμογές e- businnes.


Νέες εξαγορές


«Ο κύκλος των εξαγορών δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ», δηλώνει κατηγορηματικά
ο κ. Φέσσας, ο οποίος σπεύδει ωστόσο να διευκρινίσει ότι «σίγουρα δεν υπάρχει
σήμερα η ένταση και ο αριθμός των εξαγορών που πραγματοποιήσαμε στο παρελθόν,
δεδομένου ότι ο όμιλος βρίσκεται σε ένα στάδιο αναδιάρθρωσης και
επανασχεδίασης των δραστηριοτήτων του ώστε να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τις
εταιρείες που εξαγόρασε».


Για τη μελλοντική στρατηγική που θα ακολουθήσει όμιλος στον τομέα των εξαγορών
ο κ. Φέσσας ξεκαθαρίζει ότι «οι εξαγορές που θα κάνουμε στο μέλλον θα είναι
λίγο διαφορετικές με την έννοια ότι είτε θα προσθέτουν σημαντική τεχνογνωσία
σε μία κάθετη αγορά, είτε θα είναι πολύ μεγάλου μεγέθους».


Για τις δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό ο κ. Φέσσας εκφράζει την
προσδοκία του «να επεκταθεί ο όμιλος και άλλο στο εξωτερικό, κυρίως
λειτουργικά και ειδικά στο χώρο της Βαλκανικής, όπου προς το παρόν η παρουσία
του προχωρά με αργά αλλά προσεκτικά βήματα».


Την απόκτηση της εισηγμένης στο Nasdaq αμερικανικής εταιρείας λογισμικού
AAremissoft ο κ. Φέσσας την χαρακτηρίζει σαν «μια μεγάλη επένδυση στο
εξωτερικό η οποία παράλληλα έχει αποδειχθεί και εξαιρετικά επικερδής».


Αλλάζει ο χάρτης


Ο κ. Φέσσας τάσσεται με σαφήνεια υπέρ των συνεργασιών ή ακόμη περισσότερο υπέρ
των συγχωνεύσεων μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα
τέτοιων κινήσεων «δημιουργεί μεγάλες συνέργιες και οικονομίες κλίμακος».


Ωστόσο, ο κ. Φέσσας έχει εκφράσει κατά καιρούς τον σκεπτικισμό του για τις
συγχωνεύσεις των εταιρειών πληροφορικής καθώς όπως επισημαίνει τα «προφανή
οφέλη που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις εξαφανίζονται από τον ανθρώπινο
παράγοντα όπως εκφράζεται με τους διαφορετικούς χαρακτήρες των επιχειρηματιών,
όταν είναι και ενεργοί διευθυντές των εταιρειών τους».


«Παρ' όλα αυτά», επισημαίνει ο πρόεδρος του ομίλου της Quest, «δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η συνεργασία, η συμμαχία ή και η συγχώνευση των ομίλων της
πληροφορικής θα έλθει νομοτελειακά και στην Ελλάδα, τόσο λόγω της όξυνσης του
ανταγωνισμού όσο και λόγω της ωρίμανσης των ανθρώπων που τις διοικούν».


Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας είναι απόλυτα αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής
αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς εκτιμά ότι η αγορά αυτή
«αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 20% και δημιουργεί διαρκώς νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες και πολλές νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα
συντελεί δραματικά και στην αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής
οικονομίας».


Εξάλλου, αναφερόμενος στις χρηματιστηριακές προοπτικές των εταιρειών
πληροφορικής, αφού παραδέχεται το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες ο κλάδος
δεν συγκεντρώνει την προσοχή των επενδυτών, και οι τιμές των μετοχών έχουν
μειωθεί σημαντικά, εκτιμά ότι «το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και σύντομα τα
οικονομικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις προοπτικές του κλάδου θα τον
αναδείξουν σε πρωταγωνιστή των χρηματιστηριακών εξελίξεων».


Ποιος είναι ο Θεόδωρος ΦέσσαςΟ κ. Θεόδωρος Φέσσας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951 και σπούδασε
μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, ενώ πήρε Master στη θερμοδυναμική από το
Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας.


Μετά το πέρας των σπουδών του και μέχρι το 1981, χρονιά που ιδρύθηκε η Info
Quest, εργάσθηκε ως μηχανικός- ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες κατασκευές
τεχνικών έργων, ενώ παράλληλα υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα
Θερμοδυναμικής του ΕΜΠ


Σήμερα ο κ. Φέσσας ηγείται, ως ιδρυτής και κύριος μέτοχος, του ομίλου
Quest, τον οποίο απαρτίζουν 35 εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιών


Επίσης ο κ. Φέσσας διετέλεσε και πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος καθώς και μέλος του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από