Στη ζώνη των πλέον ευάλωτων, απέναντι στις μικρές και μεγάλες ανατιμήσεις
του πετρελαίου, χωρών της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η κάλυψη των
ενεργειακών της αναγκών γίνεται σε ποσοστό 56% από τον «μαύρο χρυσό» έναντι
μόλις 39% που ισχύει για τη Γερμανία, 34,8% για τη Γαλλία, 53% για την Ισπανία
και μόλις 31% για τη Σουηδία.


Η εξάρτηση της οικονομίας της χώρας από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές
πετρελαίου οφείλεται στο γεγονός ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας δεν έχει
στηριχθεί, σε σύγκριση με άλλες χώρες, σε άλλα είδη καυσίμων όπως είναι το
φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια.


Η σύγκριση με άλλες


Όπως προκύπτει από στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας για
παράδειγμα καλύπτονται (με βάση στοιχεία του 1997) σε ποσοστό 43,4% με
πετρέλαιο, 11,7% με φυσικό αέριο, 29,8% με στερεά καύσιμα, σε ποσοστό 4,8% με
ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικά έργα, ενώ το 10% περίπου καλύπτεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Αντίθετα, οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδος καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά
με πετρέλαιο (56%) και άνθρακα (32%), ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
κυρίως τα αιολικά πάρκα, παρά την πλούσια ηλιοφάνεια της χώρας, μόλις και
καλύπτουν το 4% των ενεργειακών μας αναγκών.


Μικρή είναι εξάλλου και η συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας των υδροηλεκτρικών
έργων με ποσοστό 1,3% περίπου και φυσικά του φυσικού αερίου που δεν υπερβαίνει
το 1%. Ως αποτέλεσμα της ανισομερούς στήριξης της Ελλάδας σε διαφορετικές
πηγές ενέργειας η ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου στη χώρα ανέρχεται στα
375.000 βαρέλια την ημέρα, γεγονός που αντιστοιχεί με τα σημερινά δεδομένα σε
ένα ημερήσιο κόστος 13 εκατ. δολ.


Πλήγμα στην οικονομία


Βεβαίως οι ρωγμές που προκαλούνται στην ελληνική οικονομία, αλλά και στις
αντίστοιχες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών (σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία) την
περίοδο αυτή, γίνονται ακόμη μεγαλύτερες και από την παράλληλα ανοδική κούρσα
του αμερικανικού νομίσματος.


Αντίθετα με την Ευρώπη που δοκιμάζεται διπλά, λόγω της πτώσης του ευρώ και της
ανόδου στις τιμές του πετρελαίου, η οικονομία των ΗΠΑ καταγράφει σαφώς
μικρότερες απώλειες καθώς το πετρέλαιο καλύπτει το 38,5% περίπου των
ενεργειακών της αναγκών, το φυσικό αέριο το 23,5%, η πυρηνική ενέργεια το 8%
και το υπόλοιπο τα υδροηλεκτρικά έργα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Στην Ευρώπη


Από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πλέον εξαρτημένες οικονομίες από
τις εισαγωγές πετρελαίου είναι εκτός από την Ελλάδα και η Ιταλία, η οποία
καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες σε ποσοστό 58,5% από πετρέλαιο, σε
ποσοστό 30% περίπου από φυσικό αέριο, μόλις 7% με άνθρακα και το υπόλοιπο από
άλλες πηγές ενέργειας.


Η ισχυρότερη σήμερα οικονομία της Ε.Ε., η γερμανική, καλύπτει τις ενεργειακές
της ανάγκες με πετρέλαιο σε ποσοστό μόλις 40% περίπου, σε ποσοστό άνω του 20%
με φυσικό αέριο, άνω του 13% με πυρηνική ενέργεια, 28% με άνθρακα και το
υπόλοιπο με άλλες πηγές ενέργειας.


Η ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου στη Γερμανία ανέρχεται σε 3 εκατ. βαρέλια.


Η γαλλική οικονομία καλύπτει το 40% περίπου των ενεργειακών της αναγκών με
πυρηνική ενέργεια και μόλις το 35% περίπου με πετρέλαιο, 6% με στερεά καύσιμα,
ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν ποσοστό άνω του 5%.


Η ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου στη Γαλλία ανέρχεται στα 2 εκατ. βαρέλια.


Η Ισπανία καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες σε ποσοστό 53% με πετρέλαιο, σε
ποσοστό 13,4% με πυρηνική ενέργεια, σε ποσοστό 10,5% με φυσικό αέριο και σε
ποσοστό άνω του 6% από ανανεώσιμες πηγές και υδροηλεκτρικά έργα.


Τέλος, η Σουηδία το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της αναγκών, περίπου 35%,
το καλύπτει με πυρηνική ενέργεια, το 31% με πετρέλαιο και το 16% με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από