«Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο τραπεζικός μου λογαριασμός, τον οποίο
τροφοδοτούσαν οι γονείς μου, έδειχνε μηδενικό πιστωτικό υπόλοιπο, με
αποτέλεσμα να μη μπορώ να χρηματοδοτήσω άμεσες υποχρεώσεις μου, μεταξύ των
οποίων και η καταβολή του ενοικίου μου» μάς εξομολογείται ο φοιτητής κ.
Γιώργος Κοκκινίδης, ο οποίος σπουδάζει στο τρίτο έτος της σχολής Επιστημών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γιώργος Κοκκινίδης, τριτοετής φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης: «Με πιστωτική
κάρτα, ειδική για σπουδαστές, έφερα βόλτα καλύτερα τα οικονομικά μου»


Η λύση του προβλήματος αυτού βρέθηκε όταν εντόπισε τράπεζα η οποία του έδωσε
την δυνατότητα να εκδώσει πιστωτική κάρτα, ειδικά σχεδιασμένη για φοιτητές, με
επιτόκιο 15%, δηλαδή τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από αυτό που ισχύει
για τις συνήθεις κάρτες.


«Έτσι, λέει, διατηρώντας έναν καταθετικό λογαριασμό στην ίδια τράπεζα και με
ένα πιστωτικό όριο 600.000 δρχ. έχω βελτιώσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές
μου έγνοιες».


Η περίπτωση του τριτοετή φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν είναι φυσικά και
η μοναδική, καθώς χιλιάδες σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφεύγουν
στις τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν με μεγαλύτερη άνεση τις σπουδές
τους.


Οι όροι χορήγησης


Όλες σχεδόν οι εμπορικές τράπεζες προσφέρουν σπουδαστικά δάνεια με στόχο
φυσικά να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά καταναλωτικής πίστης.


Οι όροι χορήγησης ενός σπουδαστικού δανείου ποικίλλουν από τράπεζα σε τράπεζα
αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ευνοϊκότεροι σε σύγκριση με τα άλλα καταναλωτικά
δάνεια, καθώς τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες για σπουδές είναι
χαμηλότερα μέχρι και 2,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το επιτόκιο για το δάνειο Εθνοσπουδές που χορηγεί η
Εθνική Τράπεζα ανέρχεται σήμερα στο 11% ενώ το επιτόκιο για συνηθισμένο
καταναλωτικό δάνειο από την ίδια τράπεζα στο 13%.


Προς το παρόν τα σπουδαστικά τραπεζικά δάνεια αποτελούν ένα μικρό μέρος της
ευρύτερης καταναλωτικής πίστης καθώς, όπως εκτιμούν εκπρόσωποι των τραπεζών,
το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν είναι σχετικά καινούργιο και δεν έχει γίνει
ευρύτερα γνωστό.


Επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος των καταναλωτικών δανείων που έχουν
χορηγηθεί μέχρι σήμερα από τις εμπορικές τράπεζες ανέρχεται στα 1,4 τρισ.
δρχ., από τα οποία 500 δισ. έχουν χορηγηθεί μέσω των πιστωτικών καρτών, άλλα
500 δισ. μέσω προσωπικών δανείων και τα υπόλοιπα 400 δισ. με την μορφή
καταναλωτικών δανείων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στις αγορές
αυτοκινήτου.


Συμφωνίες με Σχολές


Τα δάνεια για σπουδές που χορηγούν οι τράπεζες απευθύνονται σε όλες τις
κατηγορίες σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για σπουδές σε
δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε ιδιωτικά ΙΕΚ, αλλά και για μεταπτυχιακές
σπουδές.


Μάλιστα στο χώρο των ιδιωτικών ΙΕΚ όπου τα δίδακτρα απορροφούν ένα σημαντικό
ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού, οι διοικήσεις των σχολών συνάπτουν
ειδικές συμφωνίες με τις τράπεζες επιτυγχάνοντας ακόμη ευνοϊκότερους όρους
χρηματοδότησης.


Τα σπουδαστικά δάνεια έχουν διάρκεια αποπληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση,
μέχρι και 8 χρόνια ενώ οι προϋποθέσεις για την απόκτηση τους είναι, εκτός από
τη βεβαίωση σπουδών, οι ίδιες με των υπόλοιπων καταναλωτικών δανείων.


Τα δάνεια που χορηγούν οι περισσότερες τράπεζες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις
δαπάνες για δίδακτρα, για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγγραμμάτων οικιακού
εξοπλισμού ακόμη και μουσικών οργάνων.


Η Εθνική Τράπεζα


Τα δάνεια με τον τίτλο Εθνοσπουδές της Εθνικής Τράπεζας χορηγούνται με την
μορφή είτε προσωπικού είτε καταναλωτικού δανείου.


Το πρώτο κυμαίνεται από 300 έως 500 χιλ. δρχ. και χορηγείται για κάθε έτος
σπουδών κι έχει διάρκεια αποπληρωμής 24 μήνες και επιτόκιο 11,69%, ενώ το
χρεωστικό υπόλοιπο για το δάνειο αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 1 εκατ. δρχ.


Το δεύτερο, που μπορεί να ανέλθει μέχρι και 3 εκατ δρχ., χορηγείται για
δαπάνες διδάκτρων και απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, ενώ
σε κάθε περίπτωση το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% των
δαπανών. Το επιτόκιο του δανείου της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σήμερα σε
11,05% και η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου φθάνει μέχρι και 48 μήνες.


Μάλιστα η Εθνική χορηγεί και καταναλωτικά δάνεια σε φοιτητές- σπουδαστές για
την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού,
καλύπτοντας μέχρι και το 65% της συνολικής δαπάνης, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής
του συγκεκριμένου δανείου ανέρχεται σε 48 μήνες.


Η Alpha Bank


Η Alpha Bank χορηγεί δάνεια για χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στα
ελληνικά Πανεπιστήμια.


Το ύψος του δανείου αυτής της κατηγορίας πού χορηγεί η τράπεζα ανέρχεται σε 5
εκατ. δρχ., η διάρκεια αποπληρωμής του φθάνει μέχρι και 15 έτη ενώ το επιτόκιο
ισούται με αυτό των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.


Το κόστος του συγκεκριμένου δανείου επιδοτείται σε ποσοστό 50%, ενώ ο τρόπος
εξυπηρέτησής του γίνεται με εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Επίσης
παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος από 1 μέχρι 1,5 έτος ανάλογα με την
περίπτωση, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξοφλήσεως του χωρίς καμιά
επιβάρυνση.


Η Eurobank


Η Eurobank παρέχει σπουδαστικά δάνεια με την μορφή προσωπικών δανείων ύψους
μέχρι 1 εκατ. δρχ., με επιτόκιο 13,5% και με διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 36
μήνες.


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ένα δάνειο της κατηγορίας αυτής 12μηνης
διάρκειας η μηνιαία δόση αποπληρωμής του ανέρχεται σε 90.030 δρχ.


Η Εμπορική


Το ύψος των δανείων για σπουδές της Εμπορικής Τράπεζας κυμαίνεται από 1 έως 4
εκατ. δρχ. και καλύπτει μέχρι το 65% των δαπανών για πληρωμή διδάκτρων καθώς
και για την αγορά οικιακού εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και
βιβλίων-συγγραμμάτων.


Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου κυμαίνεται από 12 έως 48 μήνες, το επιτόκιο
του είναι το βασικό των καταναλωτικών δανείων ενώ η αποπληρωμή του γίνεται με
μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.


Στα προνόμια που παρέχονται από την τράπεζα στους δανειολήπτες αυτής της
κατηγορίας είναι και η δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για την αποπληρωμή του
δανείου σε περίπτωση ατυχήματος.


Τράπεζα Πειραιώς


Τα καταναλωτικά δάνεια για χρηματοδότηση σπουδών που προσφέρει η τράπεζα
μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 8 εκατ. δρχ. και να καλύψουν τις δαπάνες για
δίδακτρα σε ποσοστό μέχρι και 65%. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου
κυμαίνεται από 6 έως και 36 μήνες ενώ το επιτόκιο ανέρχεται στο 12,6%.


Όπως και οι περισσότερες τράπεζες, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει την δυνατότητα
πρόωρης ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.


Η Αγροτική Τράπεζα


Ο σπουδαστικός λογαριασμός «Αθηνά» της Αγροτικής Τράπεζας απευθύνεται σε νέους
και νέες ηλικίας έως και 26 ετών που συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το
Λύκειο καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως ηλικίας, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Το τραπεζικό αυτό προϊόν προβλέπει, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα έκδοσης
πιστωτικής κάρτας ΑΤΕ, στεγαστικό δάνειο για απόκτηση φοιτητικής στέγης,
προσωπικά καταναλωτικά δάνεια για κάλυψη σπουδαστικών δαπανών με επιτόκιο 12%
και διάρκεια εξόφλησης από 24-34 μήνες.


Τα δάνεια αυτά αφορούν στις δαπάνες πληρωμή ενοικίου, διδάκτρων αγοράς βιβλίων
κ.λπ.


Σπουδαστικό δάνειο με τη μορφή πιστωτικής κάρτας χορηγεί και η Aspis Bank με
επιτόκιο 15% έναντι 18% που είναι το επιτόκιο μιας συνηθισμένης πιστωτικής
κάρτας.


Το «παρών» της στα σπουδαστικά δάνεια δίνει από φέτος και η Τράπεζα Κύπρου, η
οποία χορηγεί δάνεια όχι μόνο για την κάλυψη αναγκών φοιτητών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για μαθητές της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Τα
επιτόκια των σπουδαστικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου είναι 11,50% δραχμικό
κυμαινόμενο και 11% σε ευρώ κυμαινόμενο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από