Φεστιβάλ Βενετίας

08 Σεπτεμβρίου 202113 Σεπτεμβρίου 202014 Αυγούστου 201925 Ιουνίου 201908 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201806 Σεπτεμβρίου 201403 Σεπτεμβρίου 201424 Ιουλίου 201404 Σεπτεμβρίου 201303 Σεπτεμβρίου 201302 Σεπτεμβρίου 201330 Αυγούστου 201329 Αυγούστου 201328 Αυγούστου 201327 Αυγούστου 2013