Ιεράπετρα

09 Μαρτίου 202108 Δεκεμβρίου 202003 Ιουνίου 202018 Αυγούστου 201907 Αυγούστου 201910 Ιουνίου 201924 Μαρτίου 201911 Μαρτίου 201931 Δεκεμβρίου 201806 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201823 Αυγούστου 201815 Αυγούστου 201813 Ιουλίου 201821 Ιουλίου 201716 Ιουλίου 201709 Ιουλίου 201715 Ιουνίου 201703 Μαρτίου 201722 Δεκεμβρίου 201631 Μαΐου 201623 Απριλίου 201616 Απριλίου 201605 Απριλίου 201602 Μαρτίου 201629 Δεκεμβρίου 201502 Σεπτεμβρίου 201529 Αυγούστου 201527 Αυγούστου 201502 Μαΐου 201529 Νοεμβρίου 201425 Νοεμβρίου 201424 Νοεμβρίου 2014