Την αποτελεσματικότητα της νέας αξιολόγησης αρχίζει να εξετάζει το υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας τα αξιολογητικά φύλλα που έχουν συμπληρωθεί από τους προϊσταμένους.

Η ειδική πλατφόρμα που θα δέχεται τα έντυπα αξιολόγησης έχει ήδη ανοίξει.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου όλοι οι φορείς καλούνται να υποβάλουν άμεσα τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στοχοθεσίας του πρώτου σταδίου αξιολογικής περιόδου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2023 είναι η πρώτη χρονιά όπου εφαρμόζεται το νέο σύστημα στοχοθεσίας στον δημόσιο τομέα, που είναι υποχρεωτική τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η στοχοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή και ο κύριος σκοπός είναι να επιτευχθούν οι δράσεις και οι ενέργειες που έχει θέσει κάθε φορέας και οργανική μονάδα, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Στην πράξη βρισκόμαστε στο στάδιο όπου θα… αξιολογηθεί η αξιολόγηση», υπογράμμιζαν.

Ετσι, ήδη περίπου 1.400 φορείς του Δημοσίου έχουν καθορίσει στόχους, τους οποίους θα πρέπει να «πιάσουν».

Για την επίτευξη αυτών, μάλιστα, υπεύθυνοι είναι οι προϊστάμενοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ρόλο να καθορίσουν να «τρέξουν» τους στόχους για τους οποίους θα αξιολογούνται, θα βαθμολογούνται και θα επιβραβεύονται, ανάλογα πάντα με την επίδοσή τους.

Οπως, άλλωστε, έχει τονίσει και η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, στόχος του υπουργείου είναι από τη μία να ελεγχθεί το κατά πόσο εφαρμόζεται ο νόμος, από την άλλη να γίνει μια ποιοτική αποτίμηση των στόχων που έχουν θέσει οι φορείς.

«Αποτελεί πρόκληση για το υπουργείο η ολοκληρωμένη εφαρμογή της στοχοθεσίας – για πρώτη φορά – από τους φορείς, γιατί αμετάθετος στόχος μας είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και η λειτουργία του Δημοσίου στην υπηρεσία του.

Ο στόχος μας είναι η εισαγωγή μετρήσιμων, ποιοτικών στοιχείων για κάθε τομέα πολιτικής και η συσχέτιση αυτών με την άσκηση αρμοδιοτήτων, τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται και φυσικά με τους απαιτούμενους πόρους», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ.

«Κλειδί» η στοχοθεσία

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει κάνει το υπουργείο Εσωτερικών, η στοχοθεσία είναι το «κλειδί» για το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Ετσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κάθε οργανική μονάδα, ενεργοποιεί το μπόνους παραγωγικότητας για το διάστημα της επιτυχούς εφαρμογής της στοχοθεσίας. Το μπόνους, μάλιστα, θα μπορεί να δοθεί τόσο για τους προϊσταμένους όσο και για τους εργαζομένους σε μια μονάδα του δημόσιου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών που σχετίζονται με τους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων που θα τεθούν καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, θα ορίζει τους υπαλλήλους οι οποίοι θα πάρουν το «πράσινο φως» για το πριμ.

Υπενθυμίζεται πως το μπόνους παραγωγικότητας έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με τους εργαζομένους στους οποίους δίνεται προτεραιότητα να είναι οι 6.000 δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η χρηματική ανταμοιβή σύντομα – ενδεχομένως και εντός του 2024 – θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο Δημόσιο.

Την ίδια στιγμή, ο τρίτος άξονας του νέου συστήματος αξιολόγησης στο Δημόσιο δεν είναι άλλος από τα διαδραστικά εργαστήρια σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και βάσει των οποίων κάθε υπουργείο θα επεξεργαστεί το σύνολο των στόχων του, ενόψει και της επικαιροποίησης των σχεδίων δράσης των υπουργείων στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πέρα, όμως, από την «εσωτερική» αξιολόγηση του Δημοσίου, θα «τρέξει» παράλληλα κι άλλη μία, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να… βαθμολογήσουν το Δημόσιο.

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών σημείωναν πως κάτι τέτοιο εξετάζεται, ωστόσο η εφαρμογή του δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια του υπουργείου.

Στην πράξη, πάντως, οι πολίτες ύστερα από κάθε συναλλαγή τους με υπηρεσία του Δημοσίου θα μπορούν να αποτιμήσουν μέσα από μια αξιόπιστη διαδικασία το επίπεδο της υπηρεσίας, χωρίς αυτό όμως να συνδέεται με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.