Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου η ελευθερία του Τύπου κατοχυρώνεται ως ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε συνδυασμό με την ελευθερία της έκφρασης στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΧΘΔ) της ΕΕ. Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο μνημονεύει πρώτα το δικαίωμα κάθε προσώπου στην ελευθερία της έκφρασης, που περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων (παράγραφος 1). Κατόπιν, στην παράγραφο 2, ορίζεται ειδικότερα ότι η «ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές». Η ειδική αναφορά των ΜΜΕ δεν σημαίνει ότι η παρεχόμενη από τον ΧΘΔ προστασία εξαντλείται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, αφού είναι δεδομένο ότι για την ελευθερία των ΜΜΕ απαραίτητες είναι οι ελευθερίες έκφρασης, γνώμης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών. Η τελευταία μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ΜΜΕ, διότι είναι προφανής η ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας τους σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών. Το δικαίωμα του πολίτη στην πρόσβαση σε κάθε μορφής πληροφορίες προϋποθέτει ακριβώς την ύπαρξη και την πολυφωνία των πηγών που τις παρέχουν. Και αν σήμερα τα κλασικά ΜΜΕ έχασαν την αποκλειστικότητα μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, καθώς έχουν προστεθεί τα ποικίλα ηλεκτρονικά μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά., τούτο δεν έχει επιπτώσεις στην έκταση και ένταση της παρεχόμενης προστασίας.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ