Αναμορφώνονται οι δασικοί χάρτες με υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης. Οπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, καταγράφονται οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες εκτάσεις έχασαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975.

Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν από την εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού νόμου (συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων). Οι ίδιες διαδικασίες αφορούν και τους δασικούς χάρτες οι όποιοι ήταν υπό ανάρτηση και τώρα αναμορφώνονται και μέσα στο επόμενο δίμηνο (30 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν). Επίσης καθορίζονται και οι διαδικασίες για τη γρήγορη εξέταση των πρόδηλων σφαλμάτων και των αντιρρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές πράξεις που καταγράφονται, αυτές, μεταξύ άλλων, είναι: αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων, οι οποίες απέδωσαν γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ' εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή κ.ά.

Οπως προβλέπεται από την υπουργική απόφαση, για τη συλλογή των σχετικών διοικητικών πράξεων μεριμνά η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, θα συγκεντρωθούν από υπουργεία και λοιπούς φορείς, το ψηφιακό αρχείο της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, διά του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, και άλλα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα που οφείλονται να απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες.