Κύριε Διευθυντά,

Υπόκλιση σε έναν υπέροχο άνθρωπο.

Με τιμή Νεόκοπος