Υποχρεωτική θα είναι στο μέλλον η φοίτηση των παιδιών προσφύγων στα σχολεία. Αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων σε διατάξεις που κατατέθηκαν από το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου «Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». Ετσι, με τις διατάξεις αυτές γίνεται υποχρεωτική η φοίτηση στα σχολεία των παιδιών προσφύγων. Μάλιστα, οι ίδιες διατάξεις αναφέρουν ότι στους γονείς πρόσφυγες που αμελούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους Ελληνες διοικητικές κυρώσεις.