Η ολομέλεια της ΕΟΑ θα συνέλθει εκ νέου εντός της προσεχούς εβδομάδος, ίνα επιληφθή του εκπονηθέντος σχεδίου ολυμπιακής προετοιμασίας ως και της αναλήψεως της διοργανώσεως των Πανευρωπαϊκών αγώνων του 1966 και της επισπεύσεως των σχετικών ενεργειών διά την έναρξιν των έργων του Ολυμπιακού σταδίου. Χθες η ολομέλεια της ΕΟΑ, συνελθούσα υπό την προεδρία του Διαδόχου, επελήφθη διαφόρων τεχνικής φύσεως θεμάτων, σχετιζομένων με την επέκτασιν των συνεχιζόμενων έργων του σταδίου Καραϊσκάκη.