Εις εκτέλεσιν της διαταγής του προέδρου Κέννεντυ αμερικανικά πολεμικά σκάφη εκύκλωσαν πανταχόθεν την Κούβαν και επέβαλαν πλήρη ναυτικόν αποκλεισμόν με την βοήθεια ισχυρών αεροπορικών δυνάμεων, ενώ ο Φιντέλ Κάστρο, όπως μετέδωσεν ο σταθμός της Αβάνας, εκήρυξεν την χώραν του εις μέγαν πολεμικόν συναγερμόν. Ο πρόεδρος Κέννεντυ απέστειλεν επιστολήν προσωπικήν προς τον κ. Χρουστσώφ, εξηγών τους λόγους που τον ηνάγκασαν να λάβη τα μέτρα εναντίον της Κούβας. Το Συμβούλιον Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει σήμερον το απόγευμα και ο κόσμος περιέπεσε αιφνιδίως εις μεγίστην πολεμική κρίσιν. Χαρακτηριστικό είναι το σημερινόν άρθρον της σοβιετικής «Πράβδα», η οποία προειδοποιεί τους Αμερικανούς ότι «παίζουν με τη φωτιά».