7.000 οι κάτοικοι στο Βαθύ της Σάμου

7.000 οι πρόσφυγες και μετανάστες στο ΚΥΤ Βαθέος και πέριξ αυτού

650 η χωρητικότητα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)