Τα αρνητικά επιτόκια δανεισμού θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ο κακός οιωνός μιας επερχόμενης ύφεσης. Το σκεπτικό είναι απλό: δανείζει κάποιος για να εισπράξει λιγότερα χρήματα στο μέλλον που θα έχουν όμως μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τη σημερινή. Αυτό όμως μπορεί να ισχύσει για οικονομίες όπως η γερμανική, η οποία δανείζεται με αρνητικά επιτόκια για τα δεκαετή ομόλογά της. Ισχύει για οικονομίες εύρωστες που πιέζονται από τάσεις αποπληθωρισμού και στασιμότητας.

Πώς πρέπει να διαβαστεί λοιπόν το αρνητικό επιτόκιο του -0,020% με το οποίο δανείστηκε η χώρα μας; Αντιλαμβάνεται κανείς μια πρώτη διαφορά εάν λάβει υπόψη του πως η Γερμανία δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο για δεκαετή ομόλογα, ενώ η δική μας χώρα για τρίμηνο γραμμάτιο του ελληνικού Δημοσίου. Η γερμανική είναι μια οικονομία που εμπιστεύονται τυφλά οι επενδυτές, ενώ η ελληνική ήταν μια οικονομία αποκλεισμένη από τις αγορές που μόνο το τελευταίο διάστημα άρχισε να κάνει τα πρώτα προσεκτικά βήματα εξόδου.

Τα αρνητικά επιτόκια στη δική μας περίπτωση είναι επομένως ένας πρώτος καλός οιωνός για τη συνέχεια. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα βήματα θα γίνονται προσεκτικά και όχι με υπεραισιοδοξία που μπορεί να αποδειχθεί φενάκη. Τα αρνητικά γερμανικά επιτόκια εξάλλου δείχνουν πράγματι ύφεση στον ορίζοντα. Κι αυτό παραμένει ένας κακός οιωνός για μια χώρα που προσδοκά να κινηθεί με αναπτυξιακούς ρυθμούς η παγκόσμια οικονομία προκειμένου να ανεβεί στο άρμα της.