Εδώ η διαρροή, εκεί η διαρροή, (από) που είναι η διαρροή;