Αυτοκινητοβιομηχανίες: Τα πατίνια αποτελούν  ένα νέο πεδίο... μάχης