«Με την ολοκλήρωση της ψηφιακής διακυβέρνησης θεωρούμε πως θα έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα για την εξάλειψη του πελατειακού κράτους… Η γραφειοκρατία υπονομεύει στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα» δήλωσε πρόσφατα η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Κυβερνητικού Εργου Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Η αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών και των τρόπων πρόσβασης που απαιτεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σπάει πελατειακά δίκτυα, εξουδετερώνει συμφέροντα, εξασφαλίζει διαφάνεια, ενισχύει ελεκτικούς μηχανισμούς.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) παρέχει - μέσω του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) - σαράντα Πληροφοριακά Συστήματα Υπουργείων. Ανάμεσά τους, αυτό της Απλοποίησης Διαδικασιών του υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο ξεκίνησε το 2011. Ολοκληρώθηκε το 2015. Στο G-Cloud ανέβηκε το 2016.
Στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης από το ΥΠΠΟΑ αδειών οικοδόμησης, εγκαταστάσεων, εκτέλεσης δημόσιων έργων, λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχειρήσεων κ.ά. Η απλοποίηση περιλαμβάνει «την τυποποίηση των ενεργειών που συγκροτούν μια διαδικασία, την ορθολογική κατανομή τους σε υπευθύνους, τον περιορισμό της γραφειοκρατικής πολυπλοκότητας».
Σύμφωνα με την ΚτΠ, συμβάλλει στην «ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων με τήρηση όλων των απαραίτητων σταδίων επεξεργασίας τους, στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των εξυπηρετούμενων, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση εργασίας εντός υπουργείου, στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, στον περιορισμό του ενδοδιοικητικού κόστους, στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης των σταδίων μιας υπόθεσης...».
Εξυπηρετεί τους πολίτες, ενθαρρύνει τη διαφάνεια και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους, μειώνει τον χρόνο υλοποίησης παντοίων επενδύσεων. Το έργο απέσπασε τον έπαινο εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας που κλήθηκαν, το 2016, να συμβάλουν στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.
Παρά ταύτα, το υπό ΣΥΡΙΖΑ υπουργείο Πολιτισμού αρνείται να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο έργο - εξαίρεση η μεμονωμένη διεύθυνση. Κι ας δαπανήθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την υλοποίησή του… Κι ας διευκολύνει τους πολίτες… Βλέπετε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε το 2010-2014...
Η ιδεοληψία και τα συμπλέγματα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ φαίνεται να κατισχύουν της εφαρμογής των πολιτικών της κυβέρνησής τους. Η γραφειοκρατία συντηρεί ποικίλες μορφές πελατειακών σχέσεων. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τους ενοχλεί. Υλοποιεί έστω και ένα σχετικό έργο το υπουργείο Πολιτισμού από το 2015; Οι επιδόσεις τους είναι υπό το μηδέν....
Μια και ο λόγος για ψηφιακή διακυβέρνηση, θα πρότεινα στην υπουργό Πολιτισμού να ενημερωθεί αντικειμενικά για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Η δήλωσή της ότι «ξεκίνησε το 2011, εξαγγέλθηκε το 2013 ότι ολοκληρώνεται, αλλά δεν μπόρεσε να ενταχθεί σε εκείνο το ΕΣΠΑ και χρειάστηκε να μπει στο καινούργιο» δεν ευσταθεί. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 τον Φεβρουάριο 2011. Η ολοκλήρωσή του δεν εξαγγέλθηκε το 2013. Η β' φάση προτάθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τον Μάιο 2014.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη του έργου τίθεται το ερώτημα: Γιατί οι εργασίες ψηφιοποίησης -σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση -, οι εργασίες εντοπισμού ακινήτων, μνημείων, χώρων και οι εργασίες πεδίου ξεκίνησαν με 34 μήνες (Ιούλιος 2017) καθυστέρηση από την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού (Σεπτέμβριος 2014); Απαιτείται απάντηση...
Η Λίνα Μενδώνη είναι αρχαιολόγος και πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού